Khẩn : Những học sinh vẫn được thi cấp trường !
Th.sáu, 14/12/2012, 22:18 Lượt xem: 56843

Nay BTC lưu ý những trường hợp sau đây vẫn thi được cấp trường :

1) Học sinh chưa được kiểm duyệt.

2) Học sinh đã thi vòng 16, vòng 17.

Đề nghị các Ban Tổ chức cấp trường tạo điều kiện cho các em thi.

Đề nghị xem thêm thông báo Khẩn ngay dưới tin này để chỉ đạo thi cho đúng.

Trân trọng cảm ơn!