Khẩn: Những lưu ý về vòng thi cấp toàn quốc.
Th.tư, 06/04/2016, 14:23 Lượt xem: 29807

1) Tất cả các Đoàn Giám sát phải có mặt tại địa điểm Họp Hội đồng thi lúc 14h00 ngày 8/4/2016 (Địa điểm do Sở GD-ĐT tổ chức thi thông báo). Nếu đoàn Giám sát vắng mặt thì Hội đồng thi phải báo ngay về số máy 0903436757 để phản ánh kịp thời. Các Hội đồng thi xem lại văn bản phân công giám sát để liên hệ với Sở GD-ĐT về đoàn giám sát.
http://ioe.go.vn/CongVanChiTiet.aspx?ID=1408

2) Các Hội đồng thi địa phương kiểm tra lại:
+ Phong bì bảo mật Hướng dẫn mã số thi cấp toàn quốc của Bộ GD-ĐT gửi Giám đốc Sở GD-ĐT. Nếu Giám đốc chưa nhận được thì báo về số máy 0903436757 trước 12h00 ngày 8/4/2016.

+ Biên bản phòng thi có danh sách học sinh dự thi của từng phòng thi với đầy đủ thông tin : Số thứ tự, Số ID, Họ và tên, lớp - trường, điểm thi, thời gian làm bài, ký tên của học sinh dự thi. Phía cuối của biên bản có chữ ký xác nhận của cán bộ coi thi (ghi rõ họ tên), giám sát thi (ghi rõ họ tên) và Chữ ký, xác nhận của lãnh đạo Hội đồng thi.

Lưu ý: Tiểu ban Công nghệ đã xử lý và chỉ cho phép các học sinh với số ID đã đăng ký với Ban Tổ chức cấp toàn quốc mới được "Vào thi". Trong trường hợp thay đổi tài khoản thi do mất tài khoản đã đăng ký thì Hội đồng thi phải liên hệ gấp với Trực kỹ thuật số máy 0987576790 để xử lý cho phép thi.

3) Lịch thi:
Học sinh lớp 5, lớp 9, lớp 11 thi ngày 09/4/2016 theo khung giờ sau:
- Lớp 11: từ 8h00 đến 8h30;

- Lớp 5: từ 9h00 đến 9h30;

 - Lớp 9: từ 10h00 đến 10h30.

Học sinh hoàn thành bài thi phải báo giám thị để ghi điểm, thời gian làm bài trên màn hình (đối với học sinh nộp bài trước) vào biên bản và ký tên. Học sinh không được ra khỏi khu vực thi trước khi kết thúc thi (kể cả đã làm xong bài). Trong trường hợp sự cố kỹ thuật do đường truyền, điện lưới quá 15 phút thì báo về số máy 0903436757 để được hỗ trợ. Các sự cố khác cần điện về số trực kỹ thuật 0987576790  để giải quyết. 
Hội đồng thi cấp toàn quốc tại tỉnh làm thủ tục niêm phong các văn bản của vòng thi gửi về Đặng Hiệp Giang, Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GDĐT, 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội trước ngày 15/4/2016. Tất cả các văn bản cần có bản sao được lưu tại các sở GDĐT. Các bản sao phải có xác nhận “Sao y bản chính”, có chữ ký của trưởng đoàn cán bộ giám sát và Chủ tịch Hội đồng thi tại địa phương.

4) Mã số thi:

Căn cứ vào quy định giờ mở phong bì bảo mật ( đã ghi rõ ngoài phong bì), lãnh đạo Hội đồng thi mở phong bì, thư ký truy cập địa chỉ trang điện tử mà nội dung hướng dẫn thông báo để truy cập vào trang này nhận mã số thi. Chú ý : Nhập địa chỉ đã cung cấp vào khe địa chỉ để truy cập, không nhập địa chỉ vào công cụ tìm kiếm (xem hình vẽ)


5) Những nghiêm cấm đối với học sinh dự thi:
+ Không được mở thêm các trang khác ngoài trang thi ioe.vn 
+ Sử dụng các phím F5, phím Back trở lại trang trước đó.
Các vi phạm trên, hệ thống sẽ tự động kết thúc việc làm bài của thí sinh và không được thi lại.

6) Các tình huống thường gặp:

+ Học sinh Đăng nhập và chọn "Vào thi" gặp thông báo: "Bạn không phải đối tượng dự thi" tức là học sinh chưa vượt qua vòng tự luyện 30 như đã quy định hoặc học sinh đã sử dụng tài khoản chưa đăng ký để truy cập. Nếu kiểm tra số ID đúng như đã đăng ký thì học sinh đó chưa vượt qua vòng tự luyện 30. Đình chỉ thi trong trường hợp này.

+ Học sinh đang làm bài mà hệ thống báo kết quả, sẽ có 2 nguyên nhân:

- Học sinh đã cố tình để tạo sự cố hay vô tình chọn "Nộp bài". Hội đồng thi quyết định cho thi lại hay không. Nếu cho thi lại phải báo gấp về số máy trực kỹ thuật để xoá kết quả thì mới thi lại được.

- Hệ thống mạng bị chập chờn hoặc máy gặp sự cố thì Hội đồng thi cho chuyển máy tính khác. Nếu sang máy tính khác hệ thống không cho thi tức là đã có kết quả thi, Hội đồng xử lý như tình huống trên.

+ Hệ thống điện lưới hoặc mạng bị sự cố dưới 15 phút thì Hội đồng thi cho học sinh tiếp tục làm bài.

+ Học sinh không thấy hiển thị kết quả hoặc hiển thị rồi nhưng tự chuyển sang trang khác không để giám thị xem kết quả ghi biên bản thì Hội đồng điện về số máy trực kỹ thuật để kiểm tra có kết quả chưa và ghi biên bản với kết quả được thông báo.

+ Kỳ thi cấp toàn quốc chỉ có các khung giờ thi như trên nên các Hội đồng thi phải có các phương án dự phòng về nguồn điện và hệ thống mạng thay thế ngay khi có sự cố.

7) Thông tin nóng chỉ đạo kỳ thi:
Các thông tin nóng chỉ đạo kỳ thi sẽ cập nhật thường xuyên tại mục "Tin Ban Tổ chức" trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức thi. Các Hội đồng thi cần thường xuyên theo dõi cho tới khi kỳ thi kết thúc, để tránh điện thoại hỏi những điều đã thông báo mà không đọc.

Chúc các Hội đồng thi tổ chức Thành công kỳ thi.
Chúc các em dự thi bình tĩnh, tự tin, đạt kết quả cao nhất!
( Chú ý vượt qua vòng tự luyện thứ 30 để không bị loại khỏi kỳ thi).