Khẩn: Những sai sót đầu tiên của BTC địa phương
CN, 12/01/2014, 07:49 Lượt xem: 32569

1) Tưởng rằng học sinh không phải vượt qua vòng 20 tự luyện. Bởi vậy học sinh không thể thi vì chưa đủ điều kiện này. Đây là vòng thi cấp trường THPT lần thứ 2 (chung khảo) nên học sinh phải qua vòng 20.

2) Trường không kiểm tra phần tiếng của máy tính nên học sinh không nghe được.

3) Nhập đường link vào Google để tìm kiếm (do kém kiến thức về tin học) nên không ra trang cung cấp mã số thi.

4) Một số địa điểm thi bị mất điện nhưng BTC không dự phòng về nguồn điện nên không tổ chức thi được. BTC cấp toàn quốc đã thông báo năm học này chỉ có duy nhất một khung giờ thi, không có giờ thi dự phòng.

5) Thậm chí BTC cấp trường còn đòi hỏi mỗi học sinh 1 mã số thi (!) vì chưa biết cuộc thi này bao giờ.

6) Báo sai giờ thi cho học sinh nên học sinh đến muộn sau giờ thi đến 20 phút

Đề nghị các BTC cấp trường THPT lưu ý để tổ chức cuộc thi thành công !