Khẩn: Thay đổi đơn vị đăng cai khu vực miền Nam
Th.sáu, 04/04/2014, 21:47 Lượt xem: 6822

BTC cấp toàn quốc sẽ có công văn gửi tới các Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh miền Nam (theo phân chia ở công văn trước) về việc thay đổi địa điểm. Ngày tổ chức vẫn thực hiện như công văn trước là 18-19/4/2014. Các Đoàn có mặt tại đơn vị đăng cai vào chiều 17/4/2014 để làm các thủ tục cần thiết.

Kính báo và mong các Sở GD-ĐT tham dự Olympic "Tài năng tiếng Anh" được biết để thực hiện.