Khẩn : Về cuộc thi cấp toàn quốc
Th.hai, 14/05/2012, 17:01 Lượt xem: 26757

Tiêu chí xếp giải dựa vào các văn bản đã hướng dẫn và biên bản gửi về từ các Hội đồng thi.

1) Các trường hợp hủy kết quả : Số lần thi lại nhiều hơn số biên bản cho phép thi lại. Riêng thời gian nộp bài không xét là tiêu chí vì với từng bài đã hạn chế thời gian làm bài là 20 phút.

2) Các trường hợp thi quá 4 lần sẽ không xếp Huy chương Vàng.

3) Các trường hợp thi quá 10 lần sẽ không xếp Huy chương Bạc.

4) Các trường hợp trong danh sách dự thi do Sở GD-ĐT gửi về không rõ họ và tên, chỉ là tên đăng nhập (chẳng hạn : yenkhoa5b)  thì Sở GD-ĐT phải có văn bản gửi về xác định rõ tên đăng nhập ấy là của học sinh có họ, tên cụ thể thì mới trao giải. Đề nghị những trường hợp này gửi công văn trước ngày 20/5/2012.

5) Theo kế hoạch, biên bản họp chiều 14/5/2012 cùng kết quả sẽ trình Lãnh đạo Bộ GD-ĐT vào ngày 15/5/2012.

6) Khi lãnh đạo Bộ GD-ĐT ký quyết định công nhận sẽ thông báo ngay trên trang ioe.vn.