Khẩn: Về việc tổ chức thi cấp Tỉnh.
Th.sáu, 21/03/2014, 15:44 Lượt xem: 36122

1. Về khung giờ thi:

Đề nghị các đơn vị tổ chức thi đảm bảo cơ sở vật chất kể cả việc mất điện lưới để thực hiện theo các khung giờ quy định cho từng khối thi.

Lịch thi cụ thể cho từng khối như sau:

7h30 đến 8h00: khối 4, khối 6, khối 10;

8h30 đến 9h00: khối 5, khối 7, khối 11;

9h30 đến 10h00: khối 3, khối 9, khối 12;

10h30 đến 11h00: khối 8.

2. Về việc mất tài khoản:

Học sinh  tham gia thi Tỉnh mà bị mất tài khoản thì có thể sử dụng tài khoản khác để thi với điều kiện tài khoản này đã vượt qua 25 vòng thi tự luyện và có sự xác nhận của nhà trường.

3. Số máy công nghệ cần liên hệ hỗ trợ khi cần:

0917 542 267.

4. Bảo mật mã số thi:

Các Hội đồng thi cấp tỉnh phải bảo mật nội dung Hướng dẫn Mã số thi đến hết thời điểm 11h00 ngày 22/3/2014. Mã số của từng khung giờ thi chỉ có trên địa chỉ đã hướng dẫn trước giờ thi 15 phút. Ban Tổ chức cấp toàn quốc sẽ khoá mã số thi khi hết giờ thi.

5. Nhắc lại Học sinh cần biết những điều sau đây trước khi vào thi :

+ Mỗi học sinh được làm bài trong 30 phút với số lượng câu hỏi tùy theo tốc độ làm bài của mình, có thể cho qua những câu chưa làm được, những câu đã thực hiện bài làm sẽ không thể làm lại được (kể cả khi mất điện, trục trặc đường mạng).
+ Hệ thống không thông báo bài làm đúng hay sai sau từng câu, học sinh có thể nộp bài trước khi kết thúc thời gian thi. Sau khi học sinh nộp bài hoặc kết thúc thời gian thi sẽ được thông báo số điểm đạt được.
+ Thời gian tính bắt đầu thi sẽ thống nhất trên toàn quốc (xem khung giờ thi) cho từng vòng thi chính thức, không phụ thuộc thời điểm học sinh bắt đầu làm bài.
+ Khi bị sự cố về đường điện, đường mạng hoặc máy tính, học sinh có thể thi lại ngay nhưng không thể làm lại các câu đã làm đồng thời phải kết thúc thời gian làm bài theo quy định chung.
+ Hệ thống không tính số lần thi tại kỳ  thi chính thức.
+ Một số trường hợp học sinh click nhầm nút Nộp bài, hệ thống xác nhận ngay và không thi lại được.

+ Một số học sinh gian lận tự gây sự cố để làm lại bài nhưng với công nghệ mới của hình thức thi này thì tất cả những câu làm rồi sẽ không hiển thị ra để làm lại.

+ Khi vào thi mà học sinh nhận được thông báo "Bạn không phải đối tượng dự thi" thì có nghĩa là tài khoản học sinh đăng nhập chưa thi qua vòng 25. Học sinh cần qua vòng 25 chậm nhất là trong ngày 21/3/2014.

+ Khi làm bài không được nhấn phím F5, nút back, forward trên trình duyệt để thoát ra và vào thi lại hoặc mở nhiều Tab trình duyệt để tham gia thi, những trường hợp này sẽ không nộp được bài thi.

6. Lưu ý : Hội đồng thi khi nhận được phong bì có hướng dẫn lấy mã số thi trên trang web phải nhập chính xác nội dung đường dẫn trên thanh địa chỉ của trình duyệt, không gõ trên trang google.

Trân trọng thông báo!