KHẨN:CÁC SỞ GD-ĐT GỬI GẤP DANH SÁCH THI IOE CẤP TOÀN QUỐC
Th.năm, 10/04/2014, 17:33 Lượt xem: 22122

Đề nghị các Sở GD-ĐT gửi gấp bản mềm danh sách các đội tuyển về 2 địa chỉ : [email protected][email protected] (không cần gửi các hồ sơ thi cấp tỉnh).

Lưu ý : Danh sách học sinh phải ghi chính xác số ID để tiểu ban kỹ thuật xử lý được dự thi. Nếu trong thời gian tới mà học sinh mất tài khoản mà còn có tài khoản hợp lệ (vượt qua vòng 30 tự luyện) thì học sinh phải báo Nhà trường để báo cáo Sở GD-ĐT và Sở phải báo gấp về BTC cấp toàn quốc (qua địa chỉ [email protected] ).

Trong kỳ thi cấp toàn quốc, chỉ các học sinh có số ID trong danh sách mới có thể thi được. Ngoài ra cũng lưu ý : các học sinh dù trong danh sách đội tuyển mà chưa qua vòng 30 tự luyện sẽ bị hệ thống từ chối dự thi.

Văn bản Hướng dẫn mã số thi cấp toàn quốc, BTC đã gửi về Giám đốc Sở GD-ĐT. Nếu đến ngày 15/4/2014 mà Sở kiểm tra chưa nhận được thì cần báo gấp về số điện thoại : 0903436757 để BTC có giải pháp xử lý kịp thời.

Phong bì bảo mật của văn bản này đã ghi rõ thời điểm mở phong bì, đề nghị các Sở GD-ĐT thực hiện việc bảo mật theo đúng quy định.

Đơn vị không tham gia kỳ thi cấp toàn quốc vẫn phải cử đoàn giám sát như quy định. Đơn vị không tham gia kỳ thi cấp toàn quốc phải báo với đơn vị giám sát để không đến giám sát.

Danh sách các đội tuyển tham gia kỳ thi IOE cấp toàn quốc sẽ được thông báo tại địa chỉ (đề nghị các Sở GD-ĐT kiểm tra)
http://ioe.go.vn/Doi-tuyen-thi-toan-quoc.html

Các Sở GD-ĐT lưu ý thêm công văn để thực hiện :

http://ioe.go.vn/CongVanChiTiet.aspx?ID=834

Trân trọng thông báo.