KHẨN:NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ IOE CẤP TOÀN QUỐC
Th.năm, 24/04/2014, 13:50 Lượt xem: 21518

Cuộc họp Hội đồng thi chiều 25/4/2014 nhằm kiểm tra các vấn đề sau:
1) Danh sách các đội tuyển dự thi cấp toàn quốc đối chiếu với danh sách mà Ban Tổ chức cấp toàn quốc đã thông báo trên Mục "Đội tuyển thi cấp toàn quốc".  Kiểm tra các số ID xem đã được chấp nhận thi cấp toàn quốc hay chưa ? Nếu có sai khác hoặc số ID chưa được phép thi thì Hội đồng thi báo về các số máy công nghệ để giải quyết kịp thời.Các Sở GD-ĐT cùng các giáo viên kiểm tra học sinh dự thi đã qua vòng 30 tự luyện hay chưa? Học sinh phải vượt qua 30 vòng tự luyện mới thi được cấp toàn quốc (hiện nay một số em mới qua vòng 29 sẽ bị từ chối thi sáng 26/4/2014).

2) Các biểu mẫu cần thiết cho kỳ thi : Danh sách phòng thi, Biên bản phòng thi (có ghi rõ số ID, họ tên học sinh, địa chỉ, số điểm, thời gian thi, chữ ký học sinh và chữ ký 2 giám thị), Biên bản xử lý vi phạm, Biên bản tổng kết kỳ thi,..

3) Cơ sở vật chất của kỳ thi : Phòng thi, đường điện, đường mạng, máy tính, tai nghe. Lưu ý với máy tính phải cài các phần mềm chạy được các ứng dụng video, âm thanh. Tốt nhất là chạy thử, nghe thử trên từng máy. Máy phát điện dự phòng khi mất điện lưới, dự phòng đường mạng bị mất,...Mỗi phòng thi nên có một số máy tính dự phòng để đổi máy cho học sinh khi máy tính đang thi bị sự cố.

4) Phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên trong Hội đồng thi.

5) Phong bì niêm phong Hướng dẫn mã số thi cấp toàn quốc. Nếu chưa có hoặc thất lạc phải báo gấp về số máy 0903436757 cùng thư điện tử gửi từ địa chỉ chính thức của Sở GD - ĐT về : [email protected] để được hướng dẫn cách giải quyết.

Lịch biểu ngày 26/4/2014:

-  Khai mạc kỳ thi cấp toàn quốc (có thể làm nội dung này từ chiều 25/4/2014)

- Theo giờ quy định mở phòng bì niêm phong để xem Hướng dẫn về mã số thi cấp toàn quốc.

- 7h30': Lấy mã số thi cấp toàn quốc lớp 11

- 7h55' : Công bố mã số thi cấp toàn quốc tại phòng thi lớp 11

- Từ 8h00 đến 8h30: Khối 11 làm bài thi.

- 8h30: Lấy mã số thi cấp toàn quốc lớp 5.

- 8h55' : Công bố mã số thi tại phòng thi lớp 5.

- Từ 9h00 đến 9h30: Khối 5 làm bài thi.

- 9h30': Lấy mã số thi cấp toàn quốc lớp 9.

- 9h55': Công bố mã số thi cấp toàn quốc tại phòng thi lớp 9.
-
Từ 10h00' đến 10h30': Khối 9 làm bài thi.

Hc sinh hoàn thành bài thi phi báo giám thị để ghi điểm, thời gian làm bài trên màn hình (đối với hc sinh nộp bài trước) vào biên bn và ký tên. Hc sinh không được ra khi khu vực thi trước khi kết thúc thi (kể cả đã làm xong bài). Trong trường hợp sự cố kthuật do đường truyền, điện lưới quá 15 phút thì báo về số máy 0903436757 để được hỗ trợ.

Hội đồng thi cấp toàn quốc ti tnh làm thtc niêm phong các vn bn ca vòng thi gửi về địa chỉ Đặng Hiệp Giang, VGiáo dc trung hc, Bộ GDĐT, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội trước ngày 30/04/2014. Tất ccác vn bn cần có bn sao được lu ti các sở GDĐT địa phương. Các bn sao phi có xác nhận “Sao y bn chính”, có chữ ký ca trưởng đoàn cán bộ giám sát và chtch hội đồng thi.

Số máy công nghệ trực thi:

0917542267

01885394858

Số máy BTC cấp toàn quốc trực thi:

0903436757

Phổ biến cho học sinh những điều cấm:
Khi làm bài không được nhấn phím F5, nút back, forward trên trình duyệt để thoát ra và vào thi lại hoặc mở nhiều Tab trình duyệt để tham gia thi, những trường hợp này sẽ không nộp được bài thi.

Trân trọng thông báo và chúc các Hội đồng thi hoàn thành nhiệm vụ, chúc kỳ thi cấp toàn quốc thành công!