KHẨN:VỀ SỰ CỐ HỌC SINH LỚP 6 THI...BỊ ĐIỂM 0
Th.Bảy, 29/11/2014, 17:08 Lượt xem: 70634

Một số trường hợp đã bố trí thi lại ngay và hệ thống đã lùi thời gian khoá đề thi nên các em học sinh đã có kết quả thi.
Đối với các em học sinh bị sự cố trên mà khi thi lại bị hệ thống từ chối, đề nghị trường gửi danh sách học sinh cùng số ID về hộp thư: [email protected] để được tiểu ban kỹ thuật xử lý trong đêm nay và nhà trường bố trí thi lại trong các khung giờ thi ngày mai 30/11/2014. Những trường hợp này nếu không  được tiểu ban kỹ thuật xử lý thì sẽ không thi lại được.
Đề nghị các nhà trường liên hệ với đơn vị cung cấp Internet để đảm bảo cho kỳ thi thành công, chỉ cần mạng chập chờn là hệ thống sẽ không nhận dạng được bài làm và sẽ cho điểm 0.