Lịch thi dự phòng kỳ thi cấp toàn quốc
Th.Bảy, 05/05/2012, 05:38 Lượt xem: 13550

Ngoài việc báo qua điện thoại, Hội đồng thi phải báo cáo qua địa chỉ thư điện tử : [email protected] từ địa chỉ thư điện tử chính thức của Sở GD-ĐT (Văn phòng Sở, Phòng GHTH, Phòng GDTrH). Ban tổ chức cấp toàn quốc quy định lịch thi dự phòng :

+ 13h30' : Lấy mã số thi cấp toàn quốc tại địa chỉ đã hướng dẫn.

+13h55' : Cung cấp mã thi cấp toàn quốc cho học sinh lớp 9.

+14h00': Học sinh lớp 9 làm bài.

+15h00' : Hết giờ làm bài của học sinh lớp 9

+15h30' : Lấy mã số thi cấp toàn quốc tại địa chỉ đã hướng dẫn

+15h55' : Cung cấp mã số thi cấp toàn quốc cho học sinh lớp 5

+16h00' : Học sinh lớp 5 làm bài.

+17h00' : Hết giờ làm bài của học sinh lớp 5.