Lịch thi vòng 20 bảng B, bảng C !
Th.ba, 10/01/2012, 11:53 Lượt xem: 49830

- Bảng B: Tổ chức ngày 11/2/2012 theo lịch:

+ Lớp 3 : 7h00 – 8h00;lớp 4 : 8h30 – 9h30; lớp 5 : 10h00 – 11h00

+ Lớp 6 : 13h30 – 14h30; lớp 7 : 14h45 – 15h45; lớp 8: 16h00 – 17h00; lớp 9: 17h15h -  18h15

Dự phòng  (do sự cố hoặc do số lượng học sinh dự thi nhiều ) sẽ thi vào ngày 12/2/2012 với các khung giờ dành cho các lớp như ngày 11/2/2012.

- Bảng C: Tổ chức ngày 12/2/2012 theo lịch:

+ Lớp 3 : 7h00 – 8h00;lớp 4 : 8h30 – 9h30; lớp 5 : 10h00 – 11h00

+ Lớp 6 : 13h30 – 14h30; lớp 7 : 14h45 – 15h45; lớp 8: 16h00 – 17h00; lớp 9: 17h15h -  18h15

Dự phòng  (do sự cố hoặc do số lượng học sinh dự thi nhiều ) sẽ thi vào ngày 13/2/2012 với các khung giờ dành cho các lớp như ngày 12/2/2012.

2)  Cuộc thi  vòng 20 cho cấp THPT sẽ do trường THPT tổ chức theo lịch sau đây :

-  Bảng B : thi vào ngày 11/2/2012 theo lịch lớp 10 : 7h00 – 8h00; lớp 11 : 8h15 – 9h15; lớp 12 : 9h30 – 10h30. Dự phòng sẽ thi vào ngày 12/2/2012 với khung giờ như ngày 11/2/2012.

-  Bảng C : thi vào ngày 12/2/2012 theo lịch lớp 10 : 7h00 – 8h00; lớp 11 : 8h15 – 9h15; lớp 12 : 9h30 – 10h30. Dự phòng sẽ thi vào ngày 13/2/2012 với khung giờ như ngày 12/2/2012.

Căn cứ vào lịch trên và cơ sở vật chất của mình, các Phòng GD-ĐT quy định số lượng học sinh tham gia thi vòng 20 cho các trường tiểu học , THCS trên địa bàn.

Các tỉnh chưa tham gia kỳ thi cấp toàn quốc năm học 2010 - 2011 chưa rõ vấn đề gì xin gọi số máy 01687212612.

Thời gian từ nay đến trước ngày thi bảng B, hệ thống sẽ mở 19 vòng đầu tiên để các em học sinh có thể tự luyện và hoàn thành 19 vòng thi.

Trân trọng cảm ơn !