Lưu ý thêm về tổ chức thi cấp trường
Th.Bảy, 25/12/2010, 07:40 Lượt xem: 22834

1) Khi học sinh làm bài mà hệ thống mạng của phòng thi hoặc máy tính của học sinh bị sự cố thì giám thị lập biên bản để học sinh thi lại (có thể đổi máy khác cho học sinh).

2) Nhắc học sinh khi làm bài xong, màn hình hiển thị kết quả thi thì  phải báo giám thị ghi điểm, thời gian thi vào biên bản phòng thi và học sinh ký tên xác nhận.

3) Khi tổ chức thi cấp trường nếu gặp các sự cố về kỹ thuật thì BTC cấp trường điện về các số máy công nghệ để được giải đáp (không điện về số máy phụ trách công tác tổ chức).

4) Sau mỗi đợt thi, cán bộ đã tạo mã phải đăng nhập làm thủ tục khóa mã tại máy tính của BTC cấp trường. Một số hiểu sai là đi khóa mã ở từng máy học sinh.

5) Các trường có thể tổ chức thêm các đợt vào giai đoạn hai : từ 4/1/2011 đến 8/1/2011. Như vậy các em học sinh có thêm thời gian hoàn thành 14 vòng tự luyện và nhiều học sinh có thể thi cấp trường.

6) Thời điểm ra các vòng tự luyện (16,17,18,19 ) vẫn theo quy định bình thường.

7) Nhiều giáo viên được phân công tạo mã thi cấp trường đã không đọc kỹ Hướng dẫn Đăng ký thành viên (mục Trợ giúp) nên đã không chọn (click) Tham gia dịch vụ giáo dục, do đó không có các mục chọn tỉnh, quận huyện thị xã, cấp học, tên trường, đối tượng giáo viên. Vì thể, dù Đăng ký thành công vẫn không thể vào Thi các cấp để tạo mã.

8) Để phù hợp với công nghệ của trang IOE, BTC khuyến cáo các máy tính nên cài trình duyệt Firefox phiên bản 3.6 (vào mục Trợ giúp để xem hướng dẫn cài đặt). Một số máy cài phiên bản thử nghiệm Firefox 4.0 đã gặp lỗi :  không thấy hiển thị mục Đăng ký, Đăng nhập.