Một số điểm mới của Thể lệ mới
Th.tư, 26/11/2014, 15:28 Lượt xem: 26307

Đáp: Sau chỉ thị 5105/CT - BGDĐT của Bộ Trưởng Bộ GD - ĐT, Ban Tổ chức cấp toàn quốc đã nghiên cứu và đề xuất điều chỉnh Thể lệ cũ để có bản Thể lệ mới. Những nội dung cần lưu ý:

1) Về mục đích của IOE nhấn mạnh: 

"Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh học tập, giao lưu, không gây áp lực cho học sinh, gia đình và nhà trường. Tạo điều kiện cho học sinh tăng cường năng lực tự học, tự đánh giá, tự điều chỉnh cách học của mình nhằm khắc phục những hạn chế, phát huy những mặt mạnh."

2) Về quy định các vòng thi:

- Bỏ vòng thi sơ loại sau vòng tự luyện 15 của cấp THPT. Như vậy các trường THPT sẽ có vòng thi chính thức đầu tiên sau vòng tự luyện 20.

- Trước đây, sau các vòng thi chính thức cấp trường, cấp quận/huyện/thị xã/ thành phố trực thuộc tỉnh đều tiến hành loại các học sinh để thành lập đội tuyển tham gia vòng thi chính thức cấp cao hơn. Nay Thể lệ mới cho phép có thể các học sinh được phép tham gia các vòng thi chính thức các cấp và không bị loại sau các vòng thi chính thức, trừ vòng thi cấp toàn quốc dành cho lớp 5, lớp 9, lớp 11 với giới hạn số học sinh tham gia của mỗi Sở GD - ĐT là 120 em ( tăng 50% so với Thể lệ cũ). Tuy nhiên, Bộ GD -ĐT phân quyền cho các Sở Giáo dục - ĐT quyết định cách thức tổ chức các vòng thi chính thức do cấp mình quản lý về số lượng địa điểm thi, giám thị, giám sát và từ đó là số học sinh thi. Ban Tổ chức cấp toàn quốc mong rằng các Sở GD - ĐT sẽ có giải pháp hợp lý để nhiều học sinh được dự thi nhiều vòng thi chính thức trừ vòng thi chính thức cấp toàn quốc.

- Mã số các vòng thi chính thức sau vòng tự luyện 20 sẽ do Ban Tổ chức cấp toàn quốc chịu trách nhiệm và thông báo cho Sở GD - ĐT để gửi tới các Hội đồng thi. Để thuận lợi cho việc chuyển thông tin về mã số thi từ Ban Tổ chức cấp toàn quốc, có thể thay đổi hình thức gửi văn bản cứng như trước đây, Sở GD - ĐT cung cấp cho Ban Tổ chức cấp toàn quốc địa chỉ e - mail của các Hội đồng thi của các vòng thi chính thức để Ban Tổ chức cấp toàn quốc gửi trực tiếp trước giờ thi 20 phút (bớt công việc in sao và gửi qua Bưu điện) ( sẽ có thông báo chính thức về hình hình thức chuyển mã số thi).

3) Về khen thưởng:

- Thể lệ mới nhấn mạnh:

  " Giải thưởng ở vòng thi các cấp do cấp tổ chức thi quy định và khen thưởng, được trao cho các cá nhân đạt thành tích cao nhằm động viên tinh thần tự học, tự đánh giá của học sinh, không xếp giải đồng đội và không đưa vào tiêu chí xét thi đua hàng năm cho học sinh, giáo viên, nhà trường, huyện/quận, tỉnh/thành phố."

- Giải thưởng vẫn tính theo các bảng và số giải thưởng tăng so với Thể lệ cũ khoảng 50% để động viên các em học sinh đã cố gắng rèn luyện thông qua việc tham gia IOE.

Bộ GD - ĐT sẽ có công văn hướng dẫn cụ thể theo tinh thần Thể lệ mới trong thời gian nhanh nhất. Trước mắt: Vòng thi cấp trường của các trường THCS vẫn tiến hành theo đúng các khung giờ thi đã công bố trong công văn trước đây. Vòng thi chính thức của THPT sau vòng tự luyện 15 sẽ bị huỷ bỏ. Vòng thi cấp trường dành cho cấp tiểu học sẽ có 4 khung giờ thi nữa sẽ công bố sớm để các trường chưa tổ chức thi các ngày 22 - 23/11/2014 sẽ được tổ chức vào 4 khung giờ thi này (các trường theo dõi thông báo của Ban Tổ chức cấp toàn quốc trên trang http://ioe.vn này).