Những điều lưu ý về cuộc thi năm học 2012 - 2013
Th.Bảy, 18/08/2012, 01:44 Lượt xem: 113747

1) Mỗi tuần có thêm 1 vòng tự luyện vào thứ hai.

2) Các vòng tự luyện sẽ có thêm bài thi nghe.

3) Các vòng thi chính thức cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương), cấp toàn quốc sẽ thay đổi như sau :

+ Đề thi không chia làm 4 bài thi thuộc 4 kiểu thi khác nhau như vòng tự luyện.

+ Thời gian thi là 30 phút, thời điểm bắt đầu thi (bắt đầu tính giờ làm bài) sẽ quy định cụ thể (không phụ thuộc vào thời điểm làm bài của học sinh) và thời điểm khóa đề thi thống nhất (học sinh có thể nộp bài trước). Như vậy khi thời điểm thi đã bắt đầu mà học sinh chưa làm bài thì sẽ thiệt lớn về kết quả thi.

+ Số câu  cho vòng thi chính thức sẽ không quy định cụ thể là 30 câu hay 40 câu mà sẽ có số lượng câu lớn hơn nhiều những con số này. Học sinh sẽ thấy hiển thị số thứ tự các câu trên màn hình và chọn câu để làm bài. Câu làm rồi sẽ ẩn và không bao giờ làm lại được. Các dạng câu không nằm ngoài các dạng mà học sinh đã gặp ở các vòng tự luyện.

+ Hệ thống sẽ không tính số lần làm bài.

+ Trong trường hợp sự cố mà học sinh có tài khoản hợp lệ sẽ thi vào khung giờ khác. Nếu học sinh không có tài khoản hợp lệ khác hoặc không còn  khung giờ khác thì học sinh sẽ không thể tham gia kỳ thi này. Bởi vậy các đơn vị tổ chức thi phải đảm bảo tránh các sự cố để khỏi thiệt thòi cho học sinh. Các học sinh tự rút nguồn điện, ngắt dây mạng để đòi lập biên bản cho thi lại như trước đây khi thi lại bởi tài khoản này sẽ không gặp những câu đã làm lần trước.

+ Sau mỗi câu học sinh làm xong, hệ thống sẽ không báo đúng hay sai, không cho điểm ngay mà chỉ thông báo khi học sinh kết thúc vòng thi hoặc đề thi đến giờ khóa. Hiện tượng thấy báo sai và tìm cách làm lại câu sai sẽ không thể xảy ra.

4) Bắt đầu tổ chức thi cấp toàn quốc cho học sinh lớp 11.

Đề nghị các đơn vị thông báo cho các em học sinh lưu ý rõ sự thay đổi quan trọng này để kết quả thi chính xác và công bằng.

Chúc các đơn vị giáo dục, các thầy cô giáo và các em học sinh : Một năm học mới thành công !