Những thành viên cần sửa gấp tên đơn vị
Th.năm, 13/10/2011, 12:08 Lượt xem: 22381

Theo thể lệ cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet tổ chức thi các cấp chính thức không dành cho Trung tâm tiếng Anh. Vì vậy : Trung Tâm Anh Ngữ Thần Đồng - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên không phải là một đơn vị dự thi.

Đề nghị các bạn đã đăng ký thành viên với đơn vị : Trung Tâm Anh Ngữ Thần Đồng - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên, hãy vào quản lý cá nhân để thay đổi tên đơn vị của mình chính là tên trường của mình đang học.

Ngày 17/10/2011, Bộ phận kỹ thuật sẽ xóa đơn vị : Trung Tâm Anh Ngữ Thần Đồng - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên trong danh sách các đơn vị dự thi.

Mong lãnh đạo Trung Tâm Anh Ngữ Thần Đồng - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên thông cảm và các bạn thành viên lưu ý.