Những thông tin về ngày thi đầu tiên
CN, 30/11/2014, 01:24 Lượt xem: 33975

1) Số lượng học sinh tham gia vòng thi cấp trường:
Tổng số học sinh đã thi: 252.777, trong đó số hoc sinh từng khối lớp như sau:
                + Lớp 6:  80.483
                + Lớp 7: 67.551
                + Lớp 8: 55.206
                + Lớp 9: 49.537

2) Top 10 toàn quốc:
+ Khối 6:

+Khối 7:

+ Khối 8:

+Khối 9:

3) Các sự cố và những điều hiểu sai khi tổ chức thi:
+ Học sinh đăng ký không đúng trường của mình nên không thi được theo mã số của trường.
+ Học sinh chưa qua 15 vòng tự luyện nên bị hệ thống từ chối.
+ Đường mạng Internet của một số địa điểm thi với dung lượng không đảm bảo làm ảnh hưởng tới tốc độ làm bài và kết quả của học sinh.
+ Học sinh quên mật khẩu nên không truy cập được để thi.
+ Học sinh mở thêm trang khác trang ioe.vn nên bị từ chối nộp bài.
+ Một số trường do mạng chập chờn làm hệ thống không nhận dang được bài thi nên cho điểm 0 (khung giờ thi khối 6 buổi chiều). các trường hợp này đã có hướng dẫn kịp thời để các em có thể thi lại trong ngày 30/11/2014 theo đúng khung giờ thi.
+ Một số cán bộ được giao nhiệm vụ tạo mã đã không đọc kỹ hướng dẫn nên tưởng rằng thi xong đợt trước mới tạo được mã đợt sau. Thậm chí có trường định sử dụng một mã duy nhất thi cho tất cả các đợt.
+ Một số cán bộ tạo mã đã khoá mã lại nên mã số thi không sử dụng được.
+ Thậm chí có trường tưởng rằng mã số thi do học sinh tự tạo.
+ Có trường còn cung cấp mã số thi để học sinh tự làm ở nhà.
+ Không cho học sinh thi vượt lớp (học sinh có quyền đăng ký thi vượt lớp, nhưng không được thi vượt cấp).
+ Một số trường không lập biên bản phòng thi, đặc biệt là thiếu chữ ký của học sinh xác nhận kết quả thi.
+ Một số trường không cho học sinh có tài khoản chưa được kiểm duyệt tham gia thi. Với các trường hợp này, Nhà trường kiểm tra đúng là học sinh trường mình thì vẫn quyết định cho thi. Tiểu ban kỹ thuật đã khoá hệ thống chỉnh sửa thông tin cá nhân từ 0h00' ngày 19/11/2014 nên học sinh không thể sửa được thông tin cá nhân nữa.
+ Một số học sinh thi trên điện thoại hoặc iPad không thể tham gia thi. Lưu ý: phần mềm tải về trên các thiết bị này chỉ có thể tự luyện mà không thể thi chính thức.
+ Một số trường không chuẩn bị tai nghe để học sinh làm bài thi nghe.
+ Một số học sinh sử dụng trình duyệt IE, Safari đã gặp trục trặc khi thi. Trình duyệt phù hợp nhất với thi vòng chính thức là Chrome hoặc Firefox.

4) Liên hệ hỗ trợ:

+ Một số địa điểm thi khi gặp sự cố kỹ thuật (nộp bài bị từ chối, mã số không sử dụng được, bài chấm điểm 0) đã không điện về đúng số máy trực kỹ thuật nên nhận giải pháp hỗ trợ không kịp thời. Đề nghị những tình huống này điện thẳng cho các số máy kỹ thuật đã thông báo (không nên điện về các chuyên viên chỉ đạo bộ môn, các số máy hỗ trợ nội dung và số máy 0903436757).