Thông báo khẩn về việc kiểm duyệt thành viên
Th.ba, 28/10/2014, 09:52 Lượt xem: 106995

BTC xin nhắc lại:

1) Vì số lượng thành viên rất lớn nên có những bạn đúng tiêu chuẩn nhưng chưa được đến lượt duyệt, mong các bạn thông cảm.

2) Các bạn đăng ký chưa đúng tiêu chuẩn nên khẩn cấp vào Sửa lại thông tin cá nhân để có thể được duyệt.

3) Trong khi chưa được duyệt, kết quả của bạn vẫn sẽ xuất hiện trong mọi thống kê của trang website IOE.

4) Các trường hợp chưa được kiểm duyệt vẫn được tham gia các kỳ thi chính thức bình thường.

Đề nghị các Ban Tổ chức các cấp tạo điều kiện cho các em thi.

Cảm ơn các bạn và mong các bạn hãy giúp BTC sớm hoàn thành công việc này.