Thông báo tổ chức kỳ thi cấp Trường bổ sung năm học 2019-2020
Th.hai, 02/12/2019, 12:55 Lượt xem: 11000

Kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp Trường năm học 2019-2020 đã diễn ra với sự tham gia của hơn 200.000 thí sinh từ lớp 3 đến lớp 9 trên cả nước. 

Do năm đầu tiên BTC áp dụng hệ thống đăng ký online nên rất nhiều nhà Trường và các Thầy Cô giáo chưa đăng ký thành công cho học sinh của mình tham dự kỳ thi IOE cấp Trường. 

Thể theo nguyện vọng của nhiều Nhà Trường, Thầy Cô giáo, Phụ huynh và để đảm bảo quyền lợi cho Học sinh, BTC IOE đã quyết định sẽ tổ chức kì thi bổ sung cấp Trường cuộc thi IOE năm học 2019-2020:

1. Đối tượng dự thi bổ sung:

- Học sinh khối lớp 3 đến khối lớp 9 trên toàn quốc có nguyện vọng tham gia kỳ thi IOE các cấp.

- Học sinh chưa tham gia thi cấp Trường ngày 30/11 và 01/12/2019.

- Đã tham gia thi cấp Trường ngày 30/11 và 01/12/2019 nhưng chưa có điểm thi.

2. Thời hạn Đăng ký và Thi bổ sung: 

- Thời hạn đăng ký: ngày 4/12/2019 đến 17:00 ngày 24/12/2019.

- Thời gian thi: Nhà trường chủ động chọn ngày thi từ 09/12 đến ngày 25/12/2019.

3. Điều kiện dự thi:

- Đã hoàn thành vòng tự luyện 15 trước Ngày thi 24 giờ.

- Trong danh sách nhà Trường đăng ký bổ sung trực tuyến với BTC.

4. Hướng dẫn chi tiết tổ chức thi cấp Trường bổ sung:

- BTC sẽ công bố chi tiết vào ngày 4/12/2019. Vui lòng theo dõi thông tin từ BTC trên website www.ioe.vn và Fanpage: www.fb.com/ioe.vn

Rất mong các Sở Giáo dục và Đào tạo, nhà Trường, các bậc Phụ huynh tạo điều kiện và ủng hộ các em học sinh có thể hoàn thành tốt kỳ thi cấp Trường bổ sung năm học 2019-2020.