Thông báo về việc bảo trì hệ thống
Th.năm, 13/06/2013, 16:17 Lượt xem: 20402
Để phục vụ bảo trì, hệ thống tài khoản ioe đăng ký với những tài khoản mới sẽ tạm dừng từ 8h45' ngày 13/6/2013 đến 0h00' ngày 14/6/2013.
Các tài khoản đã đăng ký trước ngày 13/6/2013 vẫn có thể đăng nhập vào thi bình thường

Mong các bạn đăng ký tài khoản mới thông cảm và trở lại với trang IOE sau thời điểm này.