Thống kê vòng thi cấp trường THCS
Th.hai, 01/12/2014, 00:21 Lượt xem: 50614

1) Số học sinh tham gia dự thi:
+ Ngày 29/11/2014: Tổng số học sinh đã thi: 252777
Trong đó:
                + Lớp 6:  80483
                + Lớp 7: 67551
                + Lớp 8: 55206
                + Lớp 9: 49537

+ Ngày 30/11/2014:Tổng số :  55377

                +  Khối 6: 22326      

                +  Khối 7: 14041
                + Khối 8: 10369
                +   Khối 9:  8641

2) Kết quả thi cao nhất toàn quốc:
+ Khối 6

+ Khối 7:

+ Khối 8:

+ Khối 9: