Thừa Thiên Huế gửi Báo cáo nhanh đầu tiên tới BTC cấp toàn quốc !
Th.ba, 26/10/2010, 10:33 Lượt xem: 6952

Toàn văn báo cáo, xin mời các bạn xem ở mục " Công văn địa phương" :

http://ioe.goonline.vn/CongVanChiTiet.aspx?ID=83

Cảm ơn Ban tổ chức cấp tỉnh Thừa Thiên Huế và đề nghị các Sở GD-ĐT gửi gấp báo cáo nhanh về hộp thư : [email protected].