Tin nhanh từ những giờ thi đầu tiên
Th.Bảy, 11/02/2012, 09:36 Lượt xem: 15607

1) Một số trường THPT khi tạo mã thi đã không "Tạo mã thi cấp trường" mà "Tạo mã thi cấp huyện" nên học sinh nhập mã không vào thi được. Đặc biệt có 1 trường THPT không tạo mã số thi cấp trường mà vẫn tổ chức thi.

2) Một số địa điểm một số học sinh gặp sự cố từ đầu giờ thi nhưng Hội đồng thi không đổi máy để thi lại ngay mà lại bố trí thi ngày dự phòng. Lẽ ra có thể đổi máy cho học sinh thi lại ngay.

3) Một số hội đồng thi cho học sinh thi trước giờ quy định nên không thấy đề thi.

4) Một số hội đồng thi cho nhiều học sinh thi chung một máy nên đến giờ hệ thống khóa đề vẫn còn học sinh chưa được thi hoặc chưa thi xong. Những trường hợp này đề nghị cho thi vào ngày dự phòng. Các Hội đồng lưu ý đủ số lượng máy cho học sinh thi tránh nhiều học sinh thi cùng một máy.

5) Một số học sinh bị mất tài khoản cũ không đăng nhập được. Những trường hợp này Hội đồng lập biên bản cho thi bằng một tài khoản khác.

6) Nhiều học sinh có nhiều tài khoản, không nhớ được tài khoản nào ứng với số ID đã đăng ký nên khi đăng nhập bị giám thị phát hiện sai số ID và cho ngừng thi. Trường hợp này nên lập biên bản để học sinh thi tiếp và Hội đồng xét sau.

7) Có phòng thi hầu hết các em nhập mã đều thi được nhưng cá biệt có em không thi được, khi đó cần chuyển máy khác hoặc kiểm tra lại thông tin cá nhân xem em đó có đăng ký đúng tên đơn vị thi hay không ? Bởi mã số thi chỉ dành cho học sinh đăng ký thông tin cá nhân đúng đơn vị tổ chức thi.

Đề nghị các Hội đồng thi thực hiện đúng các quy định để kỳ thi diễn ra thuận lợi và thành công !