TIN NHANH VỀ NGÀY THI ĐẦU TIÊN
Th.Bảy, 22/11/2014, 18:52 Lượt xem: 53589

1) Tiểu Ban Công nghệ và Tiểu Ban Nội dung đã phối hợp tốt trong việc chuẩn bị cho vòng thi chính thức đầu tiên. Hệ thống thi thông suốt trong tất cả các đợt thi, không có bất cứ sự cố nào xảy ra.

2) Thống kê từ hệ thống số học sinh tham gia thi trong ngày:

+ Khối 3: 53.097 em.

+ Khối 4: 66.792 em

+ Khối 5: 66.037 em.

3) Các trục trặc từ các Hội đồng thi:

+ Một số em học sinh chưa qua vòng 15 tự luyện nên hệ thông tự động không cho thi theo đúng thể lệ của IOE (các em có thể hoàn thành hết vòng 15 trong tối nay để mai có thể thi).

+ Một số trường kiểm tra tài khoản học sinh chưa cẩn thận nên có em dùng tài đăng ký ở trường khác để thi đã bị hệ thống tự động không cho thi vì mã thi của trường này không thể sử dụng cho trường khác.

+ Có học sinh tuy học lớp 4 nhưng lại đăng ký tài khoản lớp 3 nên vào đợt thi dành cho lớp 4 đã không được thi.

+ Một số trường cung cấp mã số thi cho học sinh tự làm ở nhà, như vậy thực hiện không đúng Thể lệ bởi ở vòng thi cấp trường phải được tổ chức ở trường, có giám thị, có biên bản thi thì kết quả bài làm của các em mới được công nhận.

Nói chung tình hình thi trong ngày 22/11/2014 không có những sự cố đáng tiếc. Ban Tổ chức cấp toàn quốc đề nghị các trường tạo điều kiện để các em chưa thi được sẽ tiếp tục thi trong nagyf 23/11/2014.

Sau đợt thi cuối buổi chiều 22/11 cho đến trước đợt thi sáng 23/11, Hệ thống vẫn mở hệ thống tự luyện và thi thử để các em học sinh có thể tham gia tự luyện hoặc thi thử.

Chú ý: Trong thời gian tổ chức thi cấp trường, hệ thống khoá phần tự luyện và thi thử của tất cả các khối lớp.