Tin về ngày đầu tiên thi cấp quận,huyện, thị xã bảng A
Th.Bảy, 05/01/2013, 16:46 Lượt xem: 56729

1) Hệ thống thi tốt, không xảy ra sự cố gì về hệ thống.

2) Số cuộc điện thoại gọi về khá ít :

+ Một cuộc gọi từ quận Hải An, Hải Phòng về vấn đề phụ huynh yêu cầu bổ sung học sinh thi cấp quận khi thấy thông báo "chiếu cố" không cần vượt qua vòng 20 vì sự cố hệ thống tự luyện ngày 4/1/2013. Tuy nhiên sự "chiếu cố" này chỉ dành cho các học sinh đã nằm trong danh sách thi ngày 5-6/1/2013, không sử dụng sự "chiếu cố" này để bổ sung danh sách thi.

+ Một vài cuộc điện thoại hỏi về tình trạng đang thi máy tính bị treo. Đây là lỗi từ máy tính, Ban tổ chức địa phương cần phải đổi máy cho học sinh làm, không phải lỗi của hệ thống thi.

3) Tuy nhiên vẫn có 1 đơn vị của Hà Nội phản ánh hệ thống bị lỗi (không có biên bản, chỉ điện thoại về). Tiểu ban công nghệ khẳng định : Hệ thống mà bị lỗi sẽ lỗi trên tất cả toàn quốc, không thể lỗi ở 1 quận ở Hà Nội được. Nếu một số học sinh nói là bị lỗi thì phải lập biên bản mô tả rõ lỗi để xem xét lỗi là do ai ?

4) Ban Tổ chức các quận, huyện, thi xã cử cán bộ đã tạo mã số thi Đăng nhập vào trang IOE, chọn mục Thi các cấp, nhập mã số sử dụng để xem kết quả thi của học sinh.

+ Nếu học sinh đã có kết quả thì đây là kết quả chính thức. Không thể thi được nữa, dù có cho thi. Tuyệt đối không được cho các học sinh này thi lại bằng tài khoản khác.

+ Nếu học sinh đã thi nhưng không thấy kết quả thì có thể cho thi lại vào khung giờ quy định trong ngày 6/1/2013.

Trân trọng thông báo và cảm ơn !