Trình duyệt nào thuận lợi nhất ?
Th.hai, 28/11/2011, 10:54 Lượt xem: 30749

1) Không nên dùng trình duyệt IE ( Internet Explorer).

2) Nên dùng trình duyệt Mozilla Firefox

Tải trình duyệt tại FireFox địa chỉ sau : http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/

hoặc Google Chrome

Tải trình duyệt Chrome tại địa chỉ sau: http://www.google.com/chrome?hl=vi

Đề nghị các cán bộ Tin học lưu ý để cài đặt trình duyệt thích hợp cho tất cả các máy tính sử dụng trong kỳ thi IOE.

Trân trọng cảm ơn