Hotline
Từ 9h00 ngày 14/11/2010, Ban tổ chức sẽ tổng duyệt lại tất cả các thành viên !
Th.sáu, 12/11/2010, 01:01 Lượt xem: 15322

Điều này đã gây nên những hậu quả :

1) Nhà trường không kiểm tra được cụ thể các học sinh tham gia cuộc thi.

2) Tạo ra nhiều hình ảnh phản cảm trên trang IOE.

Để chấn chỉnh tình trạng này, Ban tổ chức cấp toàn quốc quyết định :

1) Từ ngày 12/11/2010 đến hết ngày ngày 14/11/2010 : các thành viên có "họ và tên " hiển thị không đúng phải Sửa thông tin cá nhân, mà cụ thể là sửa " họ và tên hiển thị".

2) 9h00 ngày 14/11/2010, Bộ phận Công nghệ sẽ cập nhật công cụ kiểm duyệt mới để duyệt lại tất cả các thành viên tham gia cuộc thi. Trong thời gian đang kiểm duyệt, các con số thống kê chỉ thống kê các thành viên đã được duyệt, bởi vậy Ban tổ chức các cấp chưa xem các thông tin này là chính xác. Danh sách các bạn điểm cao nhất toàn quốc và địa phương cũng chỉ là so sánh những bạn đã được duyệt, vì vậy chưa phải là danh sách chính xác. Các bạn lưu ý để tránh thắc mắc về các danh sách này.


3) Trong thời gian kiểm duyệt lại thành viên, mọi việc đăng ký thành viên vẫn thực hiện bình thường và các bạn vẫn tự luyện bình thường. Kết quả của các bạn chỉ hiển thị khi được duyệt thành viên.

4) Ban tổ chức sẽ thông báo ngày giờ cụ thể khi việc duyệt lại các thành viên thực hiện xong. Sau thời điểm này, thành viên nào chưa thấy tên mình hiển thị thì có nghĩa là "họ và tên" của bạn đăng ký hiển thị đã sai quy định. Khi nào các bạn sửa lại đúng thì mới được duyệt.

5) Sau khi được duyệt thành viên mà học sinh sửa bất cứ thông tin nào của cá nhân thì lại tiếp tục nằm trong danh sách chờ duyệt lại và mọi thông tin liên quan tới thành viên sẽ lại không hiển thị.

6) Vì tính nghiêm túc của kỳ thi mong các bạn chấp hành đúng quy định về việc khai đúng "họ và tên" hiển thị.

Trân trọng cảm ơn và đề nghị các nhà trường nhắc nhở học sinh trong trường về việc này.

Chú ý : Theo để nghị của nhiều đơn vị, BTC sẽ lùi thời điểm duyệt lại các thành viên, như vậy thời điểm bắt đầu duyệt là 9h00 ngày 15/11/2010. các bạn nhanh chóng sửa thông tin cá nhân (phần họ và tên hiển thi) !