Từ 9h00 ngày 4/1/2011 mới bắt đầu thi được cấp trường
Th.ba, 04/01/2011, 07:48 Lượt xem: 10566

Các trường có thể tổ chức nhiều đợt từ 9h00 ngày 4/1/2011 đến 16h00 ngày 8/1/2011.Trong thời gian này, học sinh không thể thi tự do vòng 15.

Lưu ý : Mã số thi cấp trường đã được kích hoạt tự động, chỉ khóa mã khi thi xong, tuyệt đối không khóa mã khi vừa tạo mã (đây là điểm khác với kỳ thi Violympic).

Các giám thị phòng thi phải lập biên bản phòng thi ghi rõ điểm, thời gian thi của từng học sinh khi học sinh vừa thi xong (điểm hiện ngay khi học sinh làm xong 3 bài thi).