Tự ý thoát để thi lại là phạm quy !
Th.tư, 01/02/2012, 18:15 Lượt xem: 36089

1) Khi gặp sự cố về máy tính hoặc đường mạng học sinh phải báo với giám thị lập biên bản để được cho phép thi lại.

2) Nếu thống kê hiển thị số lần thi của học sinh quá 1 lần mà không có biên bản xác nhận sự cố thì kết quả thi sẽ bị hủy.

3) Học sinh tuyệt đối không được tự ý thoát ra khi thấy mình làm sai để làm lại vì mỗi lần như vậy hệ thống đều tính là thi lại. Việc tính số lần này hoàn toàn chính xác để kiểm soát sự gian lận (việc này giám thị không thể kiểm soát nên phải kiểm soát bằng công nghệ).

4) Đề nghị các thầy cô giáo giáo dục học sinh trung thực khi thi cử để kết quả thi được công nhận.

5) Khi nhận được danh sách đội tuyển các huyện gửi về Sở GD-ĐT, BTC cấp tỉnh rà soát để loại những trường hợp phạm quy.

6) Cấp nào không rà soát lại mà có phản ánh của cộng đồng và BTC cấp toàn quốc kiểm tra thấy làm sai thì cấp đó chịu trách nhiệm.

Trân trọng thông báo và đề nghị tất cả chúng ta thực hiện nghiêm chỉnh thể lệ cuộc thi.