Về các thành viên chưa được duyệt và việc tham gia kỳ thi cấp trường.
Th.tư, 22/12/2010, 15:42 Lượt xem: 32082

BTC cấp toàn quốc thông báo :

1) Các học sinh chưa được duyệt thành viên có thể gửi số ID về qua mail : [email protected] để được xem xét trực tiếp.

2)Các học sinh chưa được duyệt nhưng đã qua vòng 14 có thể trực tiếp đăng ký dự thi cấp trường với BTC cấp trường. BTC cấp trường yêu cầu học sinh đăng nhập để chứng minh đã qua 14 vòng tự luyện và bổ sung những học sinh này vào danh sách dự thi. Trong kỳ thi cấp trường, BTC cấp trường lưu ý giám thị ghi điểm, thời gian thi của học sinh làm bài xong vào biên bản phòng thi. Đây là căn cứ chủ yếu để xếp hạng cấp trường.

3) Để đảm bảo quyền lợi dự thi cấp trường cho các em học sinh, các trường có thể tổ chức các đợt bổ sung vào giai đoạn hai từ ngày 4/1/2011 đến ngày 8/1/2011.