Về cuộc thi IOE cho cấp tiểu học năm học 2014 - 2015
Th.sáu, 07/11/2014, 11:07 Lượt xem: 115769

Ban Tổ chức Olympic tiếng Anh trên Internet cấp toàn quốc sẽ điều chỉnh Thể lệ cuộc thi IOE cho cấp tiểu học và thông báo sớm tới các Sở GD-ĐT (các đơn vị giáo dục tiểu học có thể theo dõi ngay trên trang này).
Đề nghị Ban Tổ chức các cấp trả lời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và học sinh đúng tinh thần công văn.