Về đối tượng được thi cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
Th.sáu, 04/01/2013, 11:19 Lượt xem: 53360

Có 2 phương án để Phòng GD-ĐT quyết định tuỳ theo điều kiện của địa phương :

1) Khống chế số lượng đội tuyển mỗi khối của mỗi trường được dự thi. Căn cứ vào số lượng mà Phòng GD-ĐT quy định, Ban Giám hiệu trường chọn theo nguyên tắc lấy từ trên xuống theo kết quả thi cấp trường cho đúng số lượng. Với cách này sẽ có học sinh điểm cao ở trường này không được thi mà học sinh điểm thấp hơn ở trường kia được thi. Đây là cách thường làm để chọn đội tuyển đi thi cấp cao hơn.

2) Căn cứ vào kết quả thi cấp trường do các trường báo cáo về phòng GD-ĐT và cơ sở vật chất tổ chức thi cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, Phòng GD-ĐT lấy từ trên xuống cho đến đủ số lượng có thể tổ chức thi. Khi ấy sẽ có điểm chuẩn chung được thi cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Với cách này số lượng học sinh thi của mỗi trường sẽ chênh lệch nhau, thậm chí có trường sẽ không có học sinh được dự thi.

Về cách thức tổ chức thi cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh cũng có 2 cách :

1) Tập trung tất cả học sinh về 1 địa điểm. Cách này số lượng học sinh thi sẽ ít hơn.

2) Tổ chức thi ở nhiều địa điểm theo từng cụm, thậm chí ở từng trường. Tất nhiên mã số thi của Phòng GD-ĐT tạo và chuyển về các địa điểm thi. Cách này sẽ đông học sinh thi hơn nhưng phải có cán bộ giám sát chéo và công tác tổ chức, chỉ đạo cần chuẩn bị chu đáo vì các địa điểm thi cách xa nhau.

Về việc sử dụng các khung giờ thi của mỗi khối trong 2 ngày :

1) Mỗi ngày, mỗi khối có 2 khung giờ thi. Như vậy mỗi khối trong kỳ thi cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh sẽ có 4 khung giờ thi trong 2 ngày.

2) Để đông học sinh được thi, Phòng GD-ĐT có thể sử dụng tất cả các khung giờ và chia số học sinh mỗi khối ra từng khung giờ.

3) Nếu khi tổ chức thi ở khung giờ trước mà bị sự cố thì tổ chức thi lại ở các khung giờ sau.

Tuỳ theo điều kiện tổ chức, đề nghị các phòng GD-ĐT nghiên cứu để quyết định cách thức và sử dụng các khung giờ thi cho hợp lý.

Đối với các trường THPT để chọn đội tuyển thi thi cấp tỉnh có thể dựa vào 1 hoặc cả 2 kỳ thi cấp trường (kỳ thi sau vòng 15 và kỳ thi sau vòng 20). Nếu dựa vào một kỳ thi (sau vòng 15) mà có thể cử được đội tuyển thì có thể không cần tổ chức thi cấp trường nữa (sau vòng 20). Những trường chưa tổ chức thi sau vòng 15 thì bắt buộc phải tổ chức thi sau vòng 20 để có căn cứ chọn đội tuyển thi cấp tỉnh.

Lưu ý năm nay là lần đầu tiên có thi khối 11 cấp toàn quốc, mong các trường THPT hướng ứng tích cực.

Trân trọng cảm ơn !