Về kết quả kỳ thi cấp toàn quốc
CN, 06/05/2012, 16:11 Lượt xem: 30734

Kết quả chính thức về các giải cá nhân sẽ được Ban Tổ chức cấp toàn quốc công bố chính thức khi làm xong các công việc cần thiết. Ban Tổ chức cấp toàn quốc xin làm rõ một số điều sau đây :

1) Hiện nay Ban Tổ chức cấp toàn quốc đang chờ nhận các biên bản từ các Hội đồng thi địa phương chuyển về. Biên bản từ các Hội đồng thi chuyển về xác nhận các sự cố cho phép học sinh thi lại quá 1 lần hoặc nộp bài sau thời gian quy định đã hết giờ thi. Trong trường hợp không có biên bản xác nhận thì tất cả các kết quả của các học sinh vi phạm sẽ bị hủy và không xếp giải.

2) Các trường hợp kết thúc bài thi sau giờ quy định : 9h00 đối với lớp 9; 11h00 đối với lớp 5 phải có biên bản xác nhận của Đoàn Giám sát và Hội đồng thi.

3) Trong trường hợp có biên bản xác nhận cho phép học sinh thi lại nhiều lần thì theo công văn của Ban Tổ chức cấp toàn quốc hướng dẫn về kỳ thi cấp toàn quốc : học sinh thi quá 4 lần chỉ xét tối đa Huy chương Bạc và thi quá 10 lần chỉ xét tối đa Huy chương Đồng.

4) Thông tin báo chí về những học sinh đứng đầu lớp 5, lớp 9 chỉ là tin nhanh nhìn theo phương diện xét về điểm và thời gian thi. Những học sinh này có thực sự đứng đầu hay không chưa có quyết định chính thức của Ban Tổ chức cấp toàn quốc.

5) Những trường hợp gian lận trong thi cử nếu có bằng chứng chính xác sẽ bị tước bỏ kết quả thi kể cả khi đã ra quyết định khen thưởng.

6) Hiện nay Tiểu ban Thư ký đang tổng hợp các biên bản, sau đó sẽ trình Ban Tổ chức cấp toàn quốc xem xét và quyết định theo đúng thể lệ, văn bản quy định.

7) Trong thời gian chưa công bố kết quả chính thức, Tiểu ban công nghệ vẫn khóa vòng 30 chưa cho thi tự do.

Mong các nhà giáo, phụ huynh và các em học sinh không gọi điện, gửi thư  về hỏi kết quả trong thời gian này.

Trân trọng thông báo.