Về kỳ thi IOE cấp toàn quốc
Th.Bảy, 29/03/2014, 11:19 Lượt xem: 25212

Toàn bộ hồ sca cuộc thi gồm danh sách giám thcác phòng thi, biên bn phòng thi, báo cáo thi, bng điểm có chữ ký ca hc sinh, danh sách đội tuyển từng khối 5, 9, 11 tham gia vòng thi toàn quốc theo quy định ca Thể lệ gửi về Ban tổ chức cấp toàn quốc ngay khi tổ chức xong cuộc thi (cấp tỉnh). Bn mềm gửi về địa ch[email protected]” và bn cứng gửi về chuyên viên Đặng Hiệp Giang, VGiáo dc trung hc, Bộ GDĐT, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội trước ngày 09/04/2014.

6. Vòng thi cấp toàn quốc:

6.1. Thời gian, địa điểm, giám sát thi và mã số thi

Vòng thi cấp toàn quốc Cuộc thi IOE nm hc 2013-2014 được tổ chức cho ba khối lớp gồm lớp 5, lớp 9 và lớp 11 vào ngày 26/04/2013.

Các đội tuyển ca tnh, thành phố trực thuộc trung ương sdự thi ngay ti địa phương, các thí sinh ca một đội tuyển có thể bố trí dự thi ở nhiều phòng thi.

Mỗi sở GDĐT cử ít nhất 3 cán bộ đi giám sát chéo trong đó ít nhất có một lãnh đạo cấp phòng thuộc sở trở lên phtrách. Quyết định cử cán bộ gửi cho Ban tổ chức cấp toàn quốc và sở GDĐT mà đoàn cán bộ sẽ đến giám sát trước ngày 09/04/2014. Danh sách địa điểm giám sát cn cứ theo Phlc công vn này.

Những sở GDĐT không tham dự vòng thi cấp toàn quốc vẫn phi cử đoàn giám sát thi theo bng phân công trừ khi sở GDĐT ni đoàn giám sát đến không tham dự vòng thi cấp toàn quốc. Sở GDĐT không tham dự thi cấp toàn quốc phi thông báo cho sở GDĐT được giao nhiệm vcử đoàn giám sát biết để không cử đoàn giám sát trước ngày 09/04/2014. Danh sách cán bộ giám sát có đóng dấu ca sở GDĐT cử đi và gửi cho sở GDĐT ni đến để lu hồ sca Hội đồng thi.

Biên bn giám sát thi được gửi cùng với hồ sthi ca Hội đồng thi về Bộ GDĐT. Hc sinh dự thi cấp toàn quốc phi có thhc sinh, dán nh và chứng nhận ca sở GDĐT.

Hướng dẫn lập mã số thi cấp toàn quốc sẽ được gửi cho giám đốc sở GDĐT trước ngày 11/04/2013. Sau ngày này nếu cha nhận được hướng dẫn, đề nghcác sở GDĐT liên hệ với Ban tổ chức cấp toàn quốc để được hỗ trợ.

6.2. Hội đồng thi

Hội đồng thi ti các tnh, thành phố do giám đốc sở GDĐT tổ chức vòng thi cấp toàn quốc thành lập trước ngày 09/04/2014 với các thành phần sau đây:

- Đại diện lãnh đạo sở hoặc lãnh đạo các phòng GDTH, GDTrH là chtch, phó chtch hội đồng;

- Ban thký: gồm ít nhất 2 cán bộ;

- y viên là cán bộ ca sở GDĐT với nòng cốt là chuyên viên các môn Tin hc, tiếng Anh và cán bộ phc vcuộc thi.

- Hội đồng thi hp chuẩn bcho tổ chức thi lúc 14h00 ngày 25/04/2014: .

6.3. Lch thi

Các đội tuyển lớp 5, lớp 9, lớp 11 thi ngày 26/04/2014 theo khung giờ sau: - Đội tuyển lớp 11: từ 8h00 đến 8h30;
-
Đội tuyển lớp 5: từ 9h00 đến 9h30;
-
Đội tuyển lớp 9: từ 10h00 đến 10h30.

Hc sinh hoàn thành bài thi phi báo giám thị để ghi điểm, thời gian làm bài trên màn hình (đối với hc sinh nộp bài trước) vào biên bn và ký tên. Hc sinh không được ra khi khu vực thi trước khi kết thúc thi (kể cả đã làm xong bài). Trong trường hợp sự cố kthuật do đường truyền, điện lưới quá 15 phút thì báo về số máy 0903436757 để được hỗ trợ.

Hội đồng thi cấp toàn quốc ti tnh làm thtc niêm phong các vn bn ca vòng thi gửi về địa chỉ Đặng Hiệp Giang, VGiáo dc trung hc, Bộ GDĐT, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội trước ngày 30/04/2014. Tất ccác vn bn cần có bn sao được lu ti các sở GDĐT địa phương. Các bn sao phi có xác nhận “Sao y bn chính”, có chữ ký ca trưởng đoàn cán bộ giám sát và chtch hội đồng thi.
Lưu ý : Kỳ thi cấp toàn quốc chỉ tổ chức duy nhất theo khung giờ công bố ở trên và không tổ chức thi lại cho bất cứ sự cố nào. Bởi vậy BTC các địa phương cần chuẩn bị chu đáo cho các phương án sự cố về lưới điện và đường mạng internet.
Toàn bộ công văn xem tại :

http://ioe.go.vn/CongVanChiTiet.aspx?ID=834