Về sự cố các vòng tự luyện
Th.sáu, 04/01/2013, 16:24 Lượt xem: 46921

Tất cả các em học sinh trong danh sách thi cấp quận, huyện, thị xã thuộc bảng A vẫn tham gia thi được kỳ thi ngày 5-6/1/2013 mặc dù chưa vượt qua vòng 20 (tất nhiên tối thiểu đã qua vòng 15).

Đề nghị các phòng GD-ĐT cho phép các em chưa qua vòng 20 được dự thi và hệ thống vẫn cho phép các em thi được.

Sự chiếu cố này do sự cố hệ thống tự luyện trong ngày 4/1/2013 chỉ dành cho các em học sinh đã nằm trong danh sách thi cấp quận, huyện, thị xã của bảng A. Các Ban Tổ chức không được sử dụng sự chiếu cố này để bổ sung danh sách học sinh thi cấp quận,huyện, thị xã.

Các vị phụ huynh hãy yên tâm, động viên con em tham gia kỳ thi cấp quận, huyện, thị xã đạt kết quả tốt.

Trân trọng thông báo và cảm ơn mọi sự quan tâm.