Về thời hạn sửa thông tin cá nhân và thông tin trường
Th.hai, 17/11/2014, 17:16 Lượt xem: 93729

1) Tất cả các thành viên chỉ được chỉnh sửa thông tin cá nhân tham gia các vòng thi của năm học 2014 - 2015 đến 23h59' ngày 19/11/2014. Sau thời điểm này cho tới hết năm học, hệ thống sẽ không cho phép sửa thông tin cá nhân. Các trường dựa vào thống kê từ ngày 20/11/2014 để lên danh sách thi vòng thi chính thức đầu tiên theo lịch sẽ thông báo trên trang http://ioe.vn .

2) Tất cả các đơn vị chưa có tên trường hoặc trường thay đổi đơn vị hành chính cấp trên phải phản ánh và kiểm tra lại trong ngày 19/11/2014 (phản ánh qua hộp thư: [email protected]). Việc tạo mã số thi vòng chính thức đầu tiên vẫn do các trường thực hiện. Kể từ 23h59' ngày 19/11/2014, hệ thống sẽ không chỉnh sửa hoặc bổ sung thông tin về các trường tham gia cuộc thi năm học 2014 - 2015. Mọi việc bổ sung và thay đổi thông tin các trường, sau thời điểm này chỉ thực hiện ở năm học sau.

3) Hiện nay các cán bộ không kiểm duyệt kịp thời được các thành viên vì mỗi ngày có gần 10.000 thành viên sửa thông tin nên phải duyệt lại, chưa kể các thành viên mới. 

4) Các thành viên chưa được kiểm duyệt cần báo cáo với trường và trường kiểm tra tài khoản nếu phù hợp về thông tin (họ và tên, lớp, trường) thì nhà trường vẫn quyết định cho thi vòng thi chính thức đầu tiên.

Đề nghị các trường thông báo tới các thầy cô, các em học sinh thực hiện nghiêm túc thông báo này.