Về tổ chức thi cấp trường cấp tiểu học
Th.sáu, 21/11/2014, 14:51 Lượt xem: 58642

Lưu ý thêm với các trường:
1) Các thành viên chưa được kiểm duyệt vẫn có quyền dự thi cấp trường khi lãnh đạo nhà trường kiểm tra tên hiển thị đúng họ và tên của học sinh, đúng khối lớp theo hồ sơ thông tin của học sinh mà nhà trường quản lý.

2) Tuyệt đối chấp hành đúng khung giờ thi. Nếu thi sai khung giờ thi sẽ không có đề thi (xem thông báo khẩn nhắc lại về lịch thi ngày 22 và 23/11/2014)

3) Nhà trường cử cán bộ tạo mã thi cấp trường thì cán bộ phải đăng ký tài khoản (click vào "Đăng ký", khai mình là đối tượng giáo viên, chọn đúng tỉnh, thành, quận huyện, thị xã, trường của mình). Khí có tào khoản rồi, cán bộ tạo mã vào trang http://ioe.vn, đăng nhập và vào mục "Thi các cấp" để tạo mã. Cần vào  mục "Hướng dẫn", chọn mục "Thi các cấp" để hiểu rõ cách tạo mã.

4) Khi tạo mã xong, tuyệt đối không được Khoá mã, vì hệ thống thi IOE không thiết kế Mở mã. Bởi vậy khi tạo mã xong là mã có thể sử dụng. Chỉ Khoá mã khi kết thúc đợt thi. Mỗi đợt thi phải tạo mã riêng và có mã dự phòng.

5) Mã số thi do cán bộ lập tài khoản thuộc trường nào thì chỉ học sinh trường đó thi được. Mã số thi của trường này không thể sử dụng được cho trường khác.

6) Các phòng thi phải lập biên bản về kết quả thi (điểm, thời gian thi) của mỗi thí sinh và có chữ ký xác nhận của thí sinh cùng chữ ký (dưới ghi rõ họ tên) của các giám thị.

7) Tuỳ theo điều kiện của từng trường có thể có các hình thức động viên với các em có kết quả cao.

8) Các vòng thi chính thức tiếp theo sẽ thực hiện theo Thể lệ mới.

Trân trọng thông báo và chúc các trường tổ chức tốt kỳ thi cấp trường.

Ban Tổ chức cấp toàn quốc.