Về việc duyệt thành viên
CN, 05/12/2010, 18:05 Lượt xem: 30391

1) BTC đã công bố các số máy liên lạc để bất cứ bạn nào cũng có thể liên hệ với Bộ phận duyệt thành viên thắc mắc về trường hợp của mình, không liên hệ với các bộ phận hỗ trợ khác.


2) Hiện nay số lượng đăng ký mới rất lớn : mỗi ngày hàng vạn bạn đăng ký. Bộ phận duyệt thành viên đã làm việc 24/24 để kịp thời duyệt cho các bạn.

3) Để đảm bảo cho các bạn có tên trong danh sách của trường và tham gia được kỳ thi cấp trường, đề nghị các bạn đã được duyệt tuyệt đối không sửa bất cứ thông tin cá nhân nào, bởi nếu thay đổi thì lập tức lại nằm trong danh sách chờ duyệt.

4) Các bạn khi đăng ký thành viên lưu ý khai Họ và tên đúng và đưa hình ảnh đại diện không vi phạm thuần phong mỹ tục để được duyệt.