Phòng Giáo dục huyện Gio Linh, Quảng Trị hưởng ứng cuộc thi IOE
CN, 10/10/2010, 12:50 Lượt xem: 5915

Chúng tôi xin giới thiệu với các bạn những nét chính về Phòng Giáo dục Gio Linh thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị :

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gio Linh được thành lập từ tháng 5 năm 1990, trên cơ sở tách ra từ huyện Bến Hải - tỉnh Bình Trị Thiên cũ. Phòng giáo dục là đơn vị trực tiếp quản lý, chỉ đạo các trường học trên địa bàn huyện, đồng thời cũng là cơ quan tham mưu giúp UBND huyện xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục, tổ chức thực hiện hàng năm về giáo dục. Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS chịu sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương vừa chịu sự chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn của phòng Giáo dục và Đào tạo.Những năm qua, mạng lưới trường, lớp các ngành học, bậc học của huyện phát triển rộng khắp và thuận lợi cho học sinh đến trường; khuôn viên trường học được quy hoạch cơ bản bảo đảm cho việc xây dựng nhà trường theo tiêu chuẩn quốc gia. Loại hình trường lớp tương đối phù hợp, tất cả các trường tiểu học, THCS và trường Mầm non trọng điểm đặt tại thị trấn Gio Linh là trường công lập. Hệ thống các trường trọng điểm chất lượng cao của huyện đã được hình thành và đạt chuẩn quốc gia, phát huy tốt vai trò của trường trọng điểm trên địa bàn. Đến nay toàn huyện có 20/24 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1996 – 2000 trong đó có 8 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, 5/16 trường THCS đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001 – 2010, 8/22 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001 – 2005, nhiều trường khác đang phấn đấu đạt chuẩn quốc gia trong những năm tới. Mặt khác, huyện Gio Linh đã đạt PCGDTH đúng độ tuổi và PCGD THCS từ năm 2002, kết quả này hiện đang duy trì vững chắc.       Ngành giáo dục huyện Gio Linh đã chú trọng đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, số lượng cán bộ về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu tối thiểu cho việc dạy và tổ chức các hoạt động trong nhà trường. Tổng số cán bộ, giáo viên toàn ngành là 1305, trong đó:      CBQL: 128, GV–CNV: 1177

     Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao, giáo dục Mầm non, giáo dục THCS phát triển khá vững chắc. Chất lượng học sinh giỏi có sự chuyển biến, học sinh có các phong trào học tập và rèn luyện, phong trào thi đua học tốt đươc đẩy mạnh. Hàng năm có hơn 100 học sinh của huyện đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có nhiều giải nhất về các môn văn hóa, thể thao. Nhiều môn học chất lượng học sinh giỏi bậc THCS đạt cao như: Toán, vật lý, hóa, văn.  Đến năm 2010, huyện Gio Linh phấn đấu tạo bước chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục theo hướng tiếp cận với trình độ tiên tiến, phù hợp với điều kiện và phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; hướng tới xây dựng một xã hội học tập.
        Quan tâm đến việc bồi dưỡng học sinh giỏi và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS vững chắc, đẩy mạnh việc phổ cập trung học đúng tiến độ. Phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục – đào tạo, vừa tăng quy mô, vừa nâng cao chất lượng và hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới giáo dục ngày càng có hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh phong trào xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.
          Để thực hiện tốt mục tiêu đó, ngành giáo dục huyện Gio Linh có các giải pháp huy động và sử dụng các nguồn vốn, thông qua việc định hướng đầu tư của các tổ chức quốc tế, các chương trình trong nước và của địa phương. Ngành giáo dục chủ trương thực hiện xã hội hóa giáo dục trong việc huy động các nguồn lực.
          Một mặt, phòng giáo dục huyện cũng coi trọng đến giải pháp về đội ngũ cán bộ và giáo viên. Chú trọng giáo dục tư tưởng, chính trị, quan điểm, đạo đức, tác phong. Sắp xếp, bố trí để giáo viên luân phiên tham gia các lớp bồi dưỡng đạt chuẩn, trên chuẩn. Thường xuyên tổ chức các hội thi giáo viên dạy giỏi, thi làm và sử dụng đồ dùng dạy học, tạo phong trào cải tiến phương pháp giảng dạy và đúc rút sáng kiến kinh nghiệm. Thực hiện việc kiểm tra, thanh tra, đánh giá thật sự chính xác, công bằng, khách quan trong việc xếp loại giáo viên. Có chính sách khen thưởng đối với giáo viên có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, giảng dạy và tổ chức rèn luyện cho học sinh.
          Xây dựng cở sở vật chất trường học cũng là một giải pháp được phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gio Linh chú trọng đầu tư. Phòng đã thực hiện việc quy hoạch hệ thống phòng học, các phòng chức năng phù hợp với điều kiện của từng ngành học, cấp học... Thực hiện việc đầu tư, sử dụng các nguồn vốn vào việc xây dựng, mua sắm cơ sở vật chất trường học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Hàng năm, trích một phần ngân sách phù hợp để tăng cường cơ sở vật chất trường học. Phân cấp việc đầu tư cơ sở vật chất trường học: Nhà nước xây dựng phòng học, mua sắm một phần trang thiết bị dạy học; xã và nhân dân xây dựng cơ sở vật chất cho trường đạt chuẩn quốc gia, đẩy mạnh phong trào xây dựng và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng.
          Đến nay ngành giáo dục và đào tạo Gio Linh đã có sự chuyển biến tốt, đã góp phần tích cực trong việc thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội lần thứ XIV của Huyện ủy đề ra. Với tinh thần giáo dục và đào tạo là “Quốc sách hàng đầu”, và là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, lãnh đạo huyện cũng như lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện Gio Linh đã và đang tiếp tục tìm những giải pháp, chính sách phù hợp để giáo dục Gio Linh tiếp tục phát triển ổn định, vững chắc, đáp ứng với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa địa phương.

 NĂM                            DANH HIỆU THI ĐUA
  2003  
- Bằng khen của Thủ tưởng chính phủ có thành tích trong công tác giáo dục góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

 - Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ năm học 2002- 2003
  2004  - Bằng khen của UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong năm học 2003 -2004
  2005  - Bằng khen của Bộ GD-ĐT về thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ năm học 2004- 2005,
 - Bằng khen của UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong năm học 2004 -2005
  2006  - Bằng khen của Bộ GD-ĐT về thành tích xuất sắc trong công tác phổ cập THCS
 - Bằng khen của UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong năm học 2005-2006
  2007  - Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Quảng Trị
 - Bằng khen của UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong năm học 2006 -2007
  2008  - Bằng khen của UBND tỉnh tặng tập thể lao động xuất sắc năm học 2007-2008.