TỔNG KẾT MỘT NĂM THÍ ĐIỂM TIẾNG ANH TIỂU HỌC
Th.sáu, 26/08/2011, 12:47 Lượt xem: 4748

Ông Lê Tiến Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học đã đọc báo cáo tổng kết một năm thí điểm và trình bày kế hoạch triển khai chương trình thí điểm năm học tới. Chương trình thí điểm đã triển khai trên 20 tỉnh /thành trong cả nước là sự phối hợp  của Ban Quản lý Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020, Vụ Giáo dục Tiểu học, Viện KHGDVN, NXBGDVN do Vụ Giáo dục Tiểu học làm đầu mối dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển.

Bộ GD-ĐT đã ban hành 8 văn bản chỉ đạo, xây dựng tài liệu, đồ dùng dạy học, tập huấn giáo viên và kiểm tra đánh giá kết quả dạy thí điểm. Ngoài ra, Bộ GD-ĐT tổ chức các hoạt động hỗ trợ : phối hợp với Hội đồng Anh xây dựng npội dung website hỗ trợ giáo viên tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, phối hợp với VTC Online xây dựng nội dung và triển khai Olympic tiếng Anh trên Internet nhằm hỗ trợ học sinh tiểu học cả nước trong việc học và sử dụng tiếng Anh.

Thông qua phỏng vấn thu được, cho thấy : 97% giáo viên khẳng định mục tiêu chung và mục tiêu thể hiện của chương trình tương đương trình độ A1 của Khung tham chiếu Châu Âu là phù hợp với việc dạy học tiếng Anh bậc Tiểu học ở Việt Nam; 90% giáo viên cho rằng giữa mục tiêu chung và từng mục tiêu cụ thể đã có sự nhất quán ở các mức cao nhất, phản ánh tính tổng thể về 3 mặt : kỹ năng, kiến thức và thái độ. Với mục tiêu thể hiện cấp độ A1.1 (lớp 3) có 63,3% cho là “tương đối phù hợp” và 36,4% cho là “ rất phù hợp”. Theo ý kiến đa số giáo viên thì chương trình thí điểm có sự hấp dẫn cao trong 3 lĩnh vực : Hệ thống chủ điểm/chủ đề; Năng lực giáo tiếp và Kiến thức ngôn ngữ. Ngoài ra : 99% giáo viên cho rằng việc biên soạn Sách giáo viên tiếng Anh là cần thiết; 76% giáo viên cho rằng độ khó của SGK rất phù hợp chương trình; 95% giáo viên cho rằng nội dung giáo khoa phù hợp với thời lượng và định hướng dạy học của chương trình, rất phù hợp với đường hướng giao tiếp trong chương trình. Với bộ đề kiểm tra đánh giá : 93% cho là khá phù hợp; 97% cho là đã phủ kìn chương trình; 93% cho là có tác dụng tốt trong việc định hướng dạy học và kiểm tra đánh giá; 89% cho là vừa sức học sinh; 99% cho là phân loại tốt;90% cho là có thể áp dụng được cho toàn cấp tiểu học.

Qua việc tham gia chương trình thí điểm, giáo viên có nhiều tiến bộ về năng lực sư phạm, độ tự tin trên lớp, chủ động sáng tạo đồ dùng dạy học.

Hội nghị cũng nêu ra những điểm hạn chế trong một năm thí điểm : sự phân bổ nguồn kinh phí về các nơi còn chậm; sách giáo khoa cũng chuyển về chậm; thời gian tập huấn còn gấp rút; một số giáo viên chưa sử dụng câu lệnh tiếng Anh mà học sinh đã hiểu nên vẫn dùng nhiều tiếng Việt; chưa sử dụng hình ảnh khi dạy từ mới; chưa tận dụng hết ưu điểm của thiết ị hỗ trợ; một số địa phương chưa xây dựng xong kế hoạch triển khai Đề án 2020.

Hội nghị đã nghe các báo cáo kinh nghiệm thí điểm của Sở GD-ĐT Nghệ An, Sở GD-ĐT Hải Phòng, Phòng GD-ĐT thành phố Hòa Bình, Phòng GD-ĐT Đông Sơn (Thanh Hóa), Trường TH Liên Minh, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), Trường TH Trần Quốc Toản (Nam Định).

Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển đã trực tiếp chủ trì thảo luận để các đại biểu chia sẻ, đề xuất các giải pháp để việc thí điểm năm học tới đạt kết quả tốt hơn.