Tổng hợp kiến thức về mạo từ trong tiếng Anh
Th.sáu, 19/04/2024, 14:57 Lượt xem: 1649

Mạo từ là một chủ điểm ngữ pháp vô cùng quan trọng trong tiếng Anh, chính vì vậy, các bạn học sinh cần nắm chắc kiến thức về chủ điểm này để tránh nhầm lẫn trong quá trình làm bài. Trong bài viết ngày hôm nay, cùng IOE tìm hiểu định nghĩa cũng như cách dùng từng loại mạo từ nhé.
 

Mạo từ là gì?

 

Mạo từ là từ dùng trước danh từ và cho biết danh từ ấy có đề cập đến một đối tượng cụ thể hay tổng quát, xác định hay không xác định.
 

Các loại mạo từ và cách dùng

 

Mạo từ bất định (A/An): Thường đứng trước danh từ đếm được số ít
 

- A đứng trước danh từ bắt đầu bằng một phụ âm (VD: a chair, a house, …) hoặc một nguyên âm nhưng được phát âm như một phụ âm (VD: a university, a one-way street, …)

- An đứng trước danh từ bắt đầu bằng một nguyên âm (VD: an apple, an egg, …) và âm “h” câm (VD: an honest man, an hour, …).

 

Cách dùng

 

- Dùng trước danh từ đếm được số ít để chỉ một người/vật không xác định hoặc một người/vật được đề cập đến lần đầu (người nghe không biết chính xác hoặc chưa từng biết về người/vật đó)

VD: Maria lives in a nice small house. 

 

- Dùng trước danh từ đếm được số ít để nói về một người/vật bất kì của một loại

VD: An owl can see in the dark.

 

- A/An được dùng trước danh từ chỉ nghề nghiệp, chức vụ

VD: Mr. Brown is a lawyer. 
 

Các trường hợp không dùng mạo từ a/an
 

- Trước danh từ số nhiều hoặc danh từ không đếm được
 

- Trước các bữa ăn, trừ khi có tính từ đứng trước 

VD: We have breakfast at eight. 

David gave us a good breakfast. 

 

- Trước tính từ hoặc đại từ sở hữu

VD: He’s a friend of mine. [NOT He’s a my friend.]
 

Mạo từ xác định (The): Được dùng cho tất cả các danh từ - dành từ đếm được số ít, danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

 

Cách dùng

 

- Dùng trước danh từ chỉ người/vật đã xác định hoặc đã đề cập đến trước đó, người nghe biết hoặc có thể hiểu người nói đang nói đến người/vật nào.

VD: Could you close the door?
 

- Dùng trước danh từ được xác định bằng một cụm từ hoặc một mệnh đề theo sau

VD: Who is the boy in blue?

 

- Dùng trước danh từ chỉ nơi chốn cụ thể

VD: Turn left here for the station.

 

Lưu ý: Khi nói (go to) the cinema, the theatre thì không nhất thiết là chúng ta đang nói đến một rạp chiếu bóng hay nhà hát cụ thể nào đó

VD: I often go to the cinema, but I haven’t been to the theatre for ages.
 

- Dùng trước danh từ chỉ vật gì là duy nhất

VD: The earth goes around the sun.

 

- Dùng trước tính từ hoặc trạng từ so sánh nhất, trước first, second, … và trước next, last, same, only.

VD: Helen is the oldest in her family. 
 

- Dùng trước tên các đảng chính trị, tên tàu thuỷ và tên các ban nhạc

VD: The Titanic sank on its first voyage across the Atlantic in 1912.

 

- Dùng trước tên người ở số nhiều để chỉ toàn thể gia đình

VD: The Taylors have lived in this town for 20 years.
 

- The + tính từ: Dùng để nói về một nhóm người cụ thể nào đó trong xã hội

VD: The government should provide accommodation for the homeless. 
 

- The + quốc tịch: Dùng để chỉ toàn dân của một quốc gia nào đó

VD: The French are famous for their cooking.

 

Các trường hợp không dùng mạo từ the
 

- Trước danh từ số nhiều và danh từ không đếm được với nghĩa chung

VD: Elephants are intelligent animals. [NOT The elephants are intelligent animals.]

 

- Trước danh từ trừu tượng (nature, space, …) khi những danh từ này có nghĩa chung. Dùng the khi những danh từ này có nghĩa riêng biệt

VD: Life is complicated.

 

- Trước các môn thể thao

VD: David plays golf.
 

- Trước các danh từ chỉ bữa ăn trong ngày (breakfast, lunch, dinner, supper)

VD: They have gone for lunch.
 

Trên đây là tổng hợp những nội dung kiến thức chính về mạo từ trong tiếng Anh. Hy vọng qua bài viết này, các bạn học sinh sẽ có một cái nhìn bao quát về mạo từ cũng như cách dùng từng loại mạo từ để chuẩn bị cho bài kiểm tra học kì II đang đến gần.


Nhằm giúp các bạn học sinh ôn tập chuẩn bị cho bài kiểm tra học kỳ II, BTC IOE triển khai sự kiện “Kiểm tra học kỳ II”. Cùng tìm hiểu thông tin chi tiết tại ĐÂY.

 

BTC IOE sưu tầm và biên soạn