Hướng dẫn tổ chức kỳ thi cấp Trường bổ sung (đối với khối Tiểu học và THCS) năm học 2019-2020
Th.tư, 04/12/2019, 16:35 Lượt xem: 35626

Kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp Trường năm học 2019-2020 đã diễn ra với sự tham gia của hơn 200.000 thí sinh từ lớp 3 đến lớp 9 trên cả nước. 

Do năm đầu tiên BTC áp dụng hệ thống đăng ký online nên rất nhiều nhà Trường và các Thầy Cô giáo chưa đăng ký thành công cho học sinh của mình tham dự kỳ thi IOE cấp Trường. 

Thể theo nguyện vọng của nhiều Nhà Trường, Thầy Cô giáo, Phụ huynh và để đảm bảo quyền lợi cho Học sinh,  BTC IOE ban hành hướng dẫn tổ chức kì thi bổ sung cấp Trường cuộc thi IOE năm học 2019-2020:

1. Hướng dẫn đăng kí dự thi bổ sung:

- BTC chỉ nhận đăng ký bổ sung từ các Sở GD & ĐT, các Phòng Giáo dục địa phương và các Nhà Trường và không chấp nhận đăng ký từ thí sinh tự do.

- Các nhà Trường đã đăng ký thành công tài khoản giáo viên với BTC và đã có thí sinh tham gia thi đợt 1 (ngày 30/11 và 1/12/2019) sẽ không phải đăng ký lại tài khoản Giáo viên quản trị. Nhà trường có thể bổ sung đăng ký thí sinh nếu có nhu cầu.

- Các Trường chưa đăng ký tài khoản giáo viên đại diện cho nhà Trường quản lý các thí sinh IOE có thể đăng ký mới (Xem hướng dẫn)

2. Thời hạn đăng ký bổ sung: 

- Từ 4/12 đến hết ngày 23/12/2019

3. Thời gian tổ chức thi bổ sung: 

- Từ 9/12 đến 25/12/2019

4. Đối tượng dự thi (*) là các em học sinh khối lớp 3 đến khối lớp 9 trên toàn quốc có nguyện vọng thi IOE cấp Trường bổ sung.

- Học sinh đã tham gia thi cấp Trường ngày 30/11 và 01/12/2019 nhưng chưa có điểm thi

- Học sinh chưa tham gia thi cấp Trường ngày 30/11 và 01/12/2019

- Học sinh tham gia dự thi phải đảm bảo đã hoàn thành vòng tự luyện 15 trên hệ thống và được nhà Trường đăng ký bổ sung trực tuyến với BTC. 

5. Phương thức tổ chức thi bổ sung: 

- Nhà trường sẽ đăng ký trực tuyến với BTC IOE ngày thi bổ sung (Xem hướng dẫn)

- Nhà trường tổ chức Hội đồng thi tại trường 

- Hệ thống IOE sẽ mở/ đóng đề thi vào đúng thời gian nhà trường đăng ký với BTC. Ngày sau khi thi, Hệ thống sẽ báo điểm vào tài khoản giáo viên Quản trị thi IOE của Trường.

- Biên bản thi sẽ được nhà Trường lập và tải lên hệ thống trực tuyến của BTC. (Xem hướng dẫn)

6. Về lịch thi và ca thi: 

- Bao gồm 2 ca thi với các khung giờ thi như bảng dưới đây. 

- Khung giờ thi: Là khoảng thời gian đề thi được mở. VD: Học sinh thuộc khối 3 tham gia thi Ca 1 khung giờ thi từ 9h30 đến 10h15. Nếu học sinh truy cập vào đề thi lúc 10:14 thì học sinh đó vẫn có đủ 30 phút làm bài thi.

7. Mã số ca thi: 

- Được hệ thống cấp tự động tới tài khoản giáo viên đăng ký danh sách thí sinh trực tuyến thành công (Xem hướng dẫn)Thí sinh phải có mã số thi và là đối tượng dự thi (*) mới truy cập được vào đề thi.

8. Biên bản thi: Thí sinh được BTC công nhận kết quả nếu nằm trong Biên bản thi do nhà trường xác nhận.

- Được lập ngay sau khi ca thi kết thúc. 

- Được xác nhận của cán bộ coi thi và dấu nhà trường

- Được scan hoặc chụp ảnh rõ nét và gửi lên hệ thống trực tuyến của BTC (xem hướng dẫn)

9. Kết quả thi:

- Được cập nhật ngay khi kết thúc thi.

- Kết quả thi tạm thời được giáo viên trích xuất từ tài khoản giáo viên đăng ký với BTC.

- Kết quả thi chính thức sẽ được BTC công bố sau khi rà soát điểm thi trên hệ thống và biên bản thi giáo viên gửi về. BTC sẽ lọc kết quả (điểm thi) của các thí sinh trùng Tên, Ngày sinh, Khối, Lớp và chỉ công nhận kết quả của 01 tài khoản duy nhất dựa trên lần thi đầu tiên của thí sinh.

BTC cuộc thi Olypic tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp Quốc gia cảm ơn các Sở GD-ĐT, các Hội đồng thi đã cùng phối hợp hoàn thành việc tổ chức thi vừa qua.

Cảm ơn các thầy cô, phụ huynh và các em học sinh đã tự nguyện hưởng ứng Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE).