Hướng dẫn xem kết quả thi cấp quận huyện
Th.hai, 13/01/2014, 10:06 Lượt xem: 158386

Để xem kết quả thi của học sinh đã tham gia thi cấp Quận/Huyện trong đợt thi vừa qua, BTC địa phương có thể thực hiện như sau:

+ đăng nhập vào tài khoản giáo viên

+ Vào mục Thi các cấp

+ Chọn mục Kết quả thi cấp (Quận)Huyện ,chọn đúng quận huyện , nhập mã số thi.

Mã số thi các khối như sau:

 + Lớp 3: 09121310433473

 + Lớp 4: 09121310504617

+ Lớp 5:  09121310521800

+ Lớp 6: 09121310532952

+ Lớp 7: 09121310542931

+ Lớp 8: 09121310553232

+ Lớp 9: 09121310562149

+ Lớp 10: 09121310565827

+ Lớp 11: 09121310573733

+ Lớp 12: 09121310581183