Tiêu chuẩn thành viên được duyệt là thành viên tham gia IOE
Th.hai, 26/08/2013, 11:42 Lượt xem: 122533

Điều này đã gây nên những hậu quả :

1) Nhà trường không kiểm tra được cụ thể các học sinh tham gia cuộc thi.

2) Tạo ra nhiều hình ảnh phản cảm trên trang IOE.

Để chấn chỉnh tình trạng này, Ban tổ chức cấp toàn quốc xin nhắc lại:

Tiêu chuẩn thành viên được duyệt là :

1) Hình ảnh đại diện (avatar) lành mạnh hoặc chưa có hình ảnh đại diện. BTC khuyến khích dùng ảnh chân dung của mình làm ảnh đại diện. Trong trường hợp chưa muốn thì các bạn có thể sử dụng hình đại diện hoạt hình để  góp phần tạo mỹ thuật cho  website IOE cũng như mạng Việt Nam.

2) Họ, Tên lót, Tên phải cách nhau (một dấu cách). Họ, Tên lót (có thể không có), Tên theo đúng cấu trúc tên người Việt Nam và phải viết hoa chữ cái đầu tiên.

Thí dụ : Nguyễn Văn Bốn, Đào Việt Hà, Lê Thị Mỹ Lệ, Hoàng Thị Mỹ Cẩm Vân,...

Chú ý :

1) Vì số lượng thành viên rất lớn nên có những bạn đúng tiêu chuẩn nhưng chưa được đến lượt duyệt, mong các bạn thông cảm.

2) Các bạn đăng ký chưa đúng tiêu chuẩn nên khẩn cấp vào Sửa lại thông tin cá nhân để có thể được duyệt.

3) Trong khi chưa được duyệt, bạn sẽ không xuất hiện trong mọi thống kê của trang website IOE.

4) Các bảng thống kê trong thời gian này chỉ thông kê các bạn đã được duyệt nên chưa chính xác.

Cảm ơn các bạn và mong các bạn hãy giúp BTC sớm hoàn thành công việc này.