Quy định về trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo
Th.năm, 04/07/2024, 17:30 Lượt xem: 194

GD&TĐ - Độc giả hỏi về quy định về trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo.

 

Minh họa/INT

 

Tôi là giáo viên tiểu học chưa có bằng đại học đúng chuyên ngành đào tạo. Tôi thuộc đối tượng nâng chuẩn theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP. Do sức khỏe không đảm bảo và điều kiện gia đình, tôi có thể nghỉ tinh giản biên chế không? (dinhkhoi***@gmail.com)

 

* Trả lời:

 

Tại khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục năm 2019 quy định về trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo. Theo đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS; trong đó đã quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn theo từng giai đoạn (giai đoạn 1 đến năm 2025 và giai đoạn 2 đến năm 2030) và quy định nguyên tắc thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn đào tạo của giáo viên phải bảo đảm phù hợp với thực trạng đội ngũ giáo viên và điều kiện của các cơ sở giáo dục, địa phương; không để xảy ra tình trạng thiếu giáo viên giảng dạy.

 

Do đó, đối với giáo viên không đạt trình độ chuẩn thì sẽ thực hiện việc nâng chuẩn. Trường hợp vì lý do cá nhân không thực hiện việc nâng chuẩn, có nguyện vọng tinh giản biên chế thì địa phương sẽ căn cứ vào thực trạng đội ngũ giáo viên và điều kiện của các cơ sở giáo dục của địa phương để quyết định có thực hiện việc tinh giản biên chế đối với trường hợp nêu trên hay không.

 

Cán bộ, công chức, viên chức nói chung và giáo viên nói riêng, nếu sức khỏe không bảo đảm đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế thì thuộc đối tượng tinh giản biên chế.

 

Cụ thể: Có 2 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế mà trong từng năm đều có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện hành của pháp luật; trong năm trước liền kề hoặc trong năm thực hiện xét tinh giản biên chế có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện hành của pháp luật, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý;

 

Bạn có thể căn cứ vào các quy định nêu trên để xác định mình có thuộc đối tượng tinh giản biên chế hay không, sau đó báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

 

Nguồn: GD&TĐ