Bị quên password truy cập vào chương trình phải làm sao?
Th.sáu, 04/11/2016, 11:51 Lượt xem: 106525

Sau đây là hình ảnh minh họa hướng dẫn các bạn.Điều kiện đầu tiên là các bạn phải biết chắc account đó có đăng ký email.

Bước 1: Vào "Đăng Nhập"

Bước 2:Click "Quên Mật Khẩu"

Bước 3:Nhập tên tài khoản và Check vào "Gửi thư về địa chị Email bảo vệ"

Bước 4:Click "Tiếp tục" màn hình "Khôi phục mật khẩu" xuất hiện

Nhập địa chỉ email đã đăng ký cho tài khoản

Click "Lấy lại mật khẩu"

Trường hợp chưa Active email cho tài khoản

- Xuất hiện màn hình thông báo chưa kích hoạt email cho tài khoản

Click Xác nhận email để hệ thống gửi email xác nhận tài khoản

Mở email đẵ đăng ký với tài khoản để check mail hệ thống gửi đến

Click vào link gửi trong email

Màn hình xác nhận Active tài khoản được hiển thị

Click "Bấm vào đây để tiếp tục" chuyển sang màn hình "Khôi phục Mật khẩu"

Trường hợp đã Active email cho tài khoản nhẩy sang bước 5

Bước 5: Mành hình "Khôi phục mật khẩu"

Tại đây nhập email đã đăng ký với tài khoản

Hệ thống thông báo gửi email khôi phục mật khẩu vào hòm thư

Bước 6: Mở email đã đăng ký cho tài khoản

Click vào đường link gửi trong email

Xuất hiện cửa sổ đổi mật khẩu mới

Nhập các thông tin yêu cầu

Bước 8: Click "Đổi mật khẩu" để hoàn tất