Hướng dẫn khôi phục mật khẩu tài khoản IOE cho những tài khoản đã khai báo số điện thoại
Th.năm, 10/01/2019, 13:37 Lượt xem: 17339

Tiểu ban công nghệ xin hướng dẫn cách thức khôi phục password cho tài khoản đã khai báo số điện thoại như sau

 
Giả sử tài khoản IOE đã được đăng ký với số điện thoại.

 

Bước 1: Kiểm tra số điện thoại đã đăng ký cho tài khoản nào ?

Sử dụng số điện thoại nhắn tin theo cú pháp sau:

GO

sau đó gửi đến 8100

Nếu số điện thoại đã đăng ký cho tài khoản thì sẽ được trả về thông tin tài khoản qua SMS

 

Bước 2: Lấy mật khẩu cấp 2 cho tài khoản 

Soạn tin nhắn với cú pháp sau:

GO MKC2 129xxxxxx

sau đó gửi đến 8100

129xxxxxx: là Id của tài khoản IOE(mỗi tài khoản sẽ có Id duy nhất)

Sau bước này hệ thống sẽ gửi về SMS có mã MKC2

 

Bước 3: Lấy mật khẩu đăng nhập

 Sau khi có mã MKC2 soạn SMS với nội dung tương ứng với tài khoản cần:

GO MK <mã MKC2> 

sau đó gửi đến 8100

Sau bước này sẽ có SMS trả về mã là password cho tài khoản

 
Bước 4: Đăng nhập và thay đổi password theo ý 

Sử dụng password đã được gửi về tại Bước 3 để đăng nhập.

Sau khi đăng nhập xong, muốn đổi password theo ý thì click vào "Cập nhập thông tin bảo vệ" và đổi password theo ý bằng cách sử dụng mã MKC2 tại Bước 2.


Chúc các tài khoản quên mật khẩu nhưng có đăng ký số điện thoại thao tác thành công.