CUOI AND THE BANYAN ON THE MOON
Th.hai, 20/09/2021, 20:11 Lượt xem: 3990

Tết Trung thu đã gần kề trong sự háo hức của các bạn nhỏ, của từng gia đình. Năm nay, Trung thu sẽ đặc biệt hơn với nhiều bạn nhỏ khi không có bày cỗ, rước đèn ông sao, giao lưu văn nghệ cùng các bạn, mà thay vào đó, mỗi gia đình tự tổ chức  trung thu cho các bé và cùng chung hy vọng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Trong dịp Trung thu năm nay, các bạn nhỏ hãy cùng IOE tìm hiểu Sự tích chú Cuội cung trăng và đón một Trung thu đầm ấm bên gia đình nhé!

 

CUOI AND THE BANYAN ON THE MOON

 

In a village in Vietnam, there was a boy named Cuoi, who was an orphan, doing woodcutting. He was extremely intelligent and kind. One day, in the forest, he discovered a big banyan being able to cure many diseases. He brought it to his house and grew it beside the house. Every day he brought banyan leaves going to cure for the patients in the village.

 

Soon, Cuoi got married. Every day he still went to help the patients in the village. Every time leaving home, he did not forget to tell his wife to take care of the banyan tree carefully, not to water dirty water on the tree or the tree would disappear. Cuoi’s wife was a poor memory woman, not remembering what her husband had said. One day when Cuoi left to go cure a sick neighbor, his wife poured a huge bucket of soapy, dirty water on the tree's roots. Immediately, the ground and the sky shook. At that time, Cuoi returned to the yard, he saw the banyan slowly pulled its root out of the ground. Being available the axe with him, Cuoi cut into the banyan tree root to keep it. But helpless. The wind kept taking Cuoi and the tree flying straight up to the moon.

 

Since then, on the ground, looking up at the moon, especially in the full moon nights, we have seen the image of Cuoi (Moon Boy) sitting beside the banyan root. And also since then, Moon Palace has become the residence of the Moon Boy. The fairy tale of Moon Boy makes the moon become more mysterious and attractive.

 

Vocabulary:

Orphan (n) /ˈɔːfn/: Trẻ mồ côi

Do woodcutting (v) /duː ˈwʊdkʌtɪŋ/: Làm nghề đốn củi

Banyan (n) /ˈbænjən/: Cây đa

Cure many diseases /kjʊə(r) ˈmeni dɪˈziːziz/: Chữa nhiều bệnh

Take care of /teɪk keə(r) əv/: Chăm sóc

Dirty (adj) /ˈdɜːti/: Bẩn

Disappear (v) /ˌdɪsəˈpɪə(r)/: Biến mất

Poor memory / pʊə(r) ˈmeməri/: Trí nhớ kém

Pull its root out of /pʊl ɪts ruːts aʊt əv/: Kéo rễ cây ra từ …

Axe (n) /æks/: Cái rìu

Helpless (adj) /ˈhelpləs/: Vô ích                  

Fly straight up to the moon /flaɪ streɪt ʌp tə ðə muːn/: Bay thẳng lên trời

In the full moon nights /ɪn ðə fʊl muːn naɪts/: Vào những đêm trăng tròn

Residence (n) /ˈrezɪdəns/: Nơi cư trú

Mysterious (adj) /mɪˈstɪəriəs/: Huyền bí

 

Trong tiết trời thu mát mẻ và không khí của tết trung thu vui đón chú Cuội, chị Hằng, Ban tổ chức IOE chúc các em Học sinh luôn vui vẻ và có nhiều kỷ niệm đáng nhớ!

------------------------------

Mọi thông tin liên quan quý vị và các em học sinh liên hệ BTC như sau: