Gọi tên nước Anh thế nào cho đúng?
CN, 13/03/2016, 07:00 Lượt xem: 15046

Chúng ta học tiếng Anh (là ngôn ngữ chính thống của họ) thì cũng nên biết và phân biệt để nếu có dịp nói chuyện với người bản xứ hay du lịch đến thì cón có một khái niệm cơ bản về đất nước họ.

3 nước tạo nên Great BritainEngland, Scotland và Wales. Vì vậy, England là một phần của Great Britain, và một Scotsman (là người có nguồn gốc Scotland) cũng là British (người có nguồn gốc Britain hay la người Anh nói chung). Một người sinh ra ở Wales được gọi là Welsh, và họ cũng là British (bởi vì Wales là 1 phần của Britain).

Northen Ireland là 1 phần của United Kingdom (hay UK). Vậy, UK bao gồm các nước : England, Scotland, Wales and Northen Ireland. Northen Ireland là phần không thuộc trong Great Britain. Tên đầy đủ và trong trọng của nước này là "United Kingdom of Great Britain and Northen Ireland". Tuy nhiên, trong lối nói chuyện hàng ngày, người ta dùng Britain để chỉ UK mặc dù so với sự trình bày trên thì nó không đúng lắm.

 

Từ "Great" được gắn kèm với từ "Britain" từ vài trăm năm trước, ở vào thời Trung cổ, khi những nhà vua Anh từng nắm giữ những vùng đất mà ngày nay là nước Pháp, và 1 vài vùng được gọi là Brittany. Để tránh nhầm lẫn, họ thêm từ “Great” vào tên của vùng đất lớn hơn.