Sự cố quá tải trong kỳ thi cấp trường
Th.Bảy, 25/12/2010, 15:34 Lượt xem: 18716

Khi đó một số em thi xong nhưng hệ thống không lưu kết quả và phải thi lại.

Từ 14h30' đến 15h00' ngày 25/12/2010 tiểu ban kỹ thuật đã tăng cường năng lực chịu tải của hệ thống nên trong thời gian này học sinh không vào thi được.

BTC cấp toàn quốc thông báo và mong BTC các trường thông cảm, có thể phải mất công để tổ chức thi lại.

Mọi vấn đề về kỹ thuật đề nghị liên lạc với các số máy hỗ trợ công nghệ để được giải đáp.