Về các vòng thi chính thức của cấp THPT
Th.hai, 29/11/2010, 09:38 Lượt xem: 13706

Các trường THPT tổ chức thi chính thức cho đơn vị trường mình qua 2 vòng :

1) Vòng sơ khảo : là vòng 15, thực hiện theo đúng Hướng dẫn :

http://ioe.goonline.vn/CongVanChiTiet.aspx?ID=96

Căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất của trường để quyết định số lượng học sinh vào vòng chung khảo.

Danh sách học sinh dự thi chung khảo do Nhà trường lập và quản lý, không phải báo cáo với Phòng GD-DT.

2) Vòng chung khảo : là vòng 20, thực hiện tổ chức vòng thi này như trong hướng dẫn đối với cấp quận/huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh.

Lưu ý : vòng thi này tổ chức thi cùng giờ trên toàn quốc. Căn cứ vào hướng dẫn của Sở GD-ĐT, BTC cấp trường lập danh sách đội tuyển của trường dự thi cấp tỉnh, các biên bản thi gửi về BTC cấp tỉnh theo quy định.

Đề nghị BTC cấp trường của các trường THPT nghiên cứu kỹ các công việc chuẩn bị để tổ chức tốt 2 vòng thi.